reklama

InCity, aplikace pro turisty i obyvatele měst, pro Liberec nechtěné dítě?

29. 7. 2018
Mobilní aplikaci inCity využívá pro svoji propagaci i pro styk s obyvateli 36 měst Česka, v našem kraji konkrétně Liberec a Česká Lípa. Na rozdíl od České Lípy se tím Liberec nijak nechlubí a ani nevyužívá některé zajímavé možnosti systému.
Před týdnem jsme na tomto místě přinesli stručný přehled vlastností turistických mobilních aplikací, které využívají města našeho kraje, a toho, jak je radnice propagují. Jak jsem slíbil, tentokrát se blíže podíváme na produkt inCity společnosti Intelis s.r.o., zahrnující i naši krajskou metropoli. Aplikace, navržená univerzálně pro obyvatele měst i pro turisty, je k dispozici pro Android, iOS, a ač to výrobce na svých stránkách přímo nenabízí (viz. ZDE), tak i pro mobilní Windows.
Pro Liberec tuto aplikaci pořídilo bývalé vedení a to současné ji nijak aktivně nepropaguje. Nakonec mi pomohlo jeden odkaz najít až tiskové oddělení radnice: "Pro turisty je aplikace propagována na MIC a na turistickém portálu, např. zde: http://www.visitliberec.eu/liebiegove/." To je pravda, jen bych vypustil slovo například. Přístup k inCity je zarážející i proto, že v obchodních podmínkách pro použití nalezneme ustanovení: "Zákazník, přistupující ke službám inCity, se zavazuje k umístění stálé reklamy na úvodní stránce městského nebo turistického portálu a dále se zavazuje, že vyvine přiměřené a účinné úsilí k další propagaci služeb inCity prostřednictvím městských i jiných médií".

Foto Mad

Podívejme se tedy, zda liberecká inCity za propagaci stojí. Test jsem provedl na mobilu LG G6 verze 2017, aktuálně s Androidem 8.0.0. Apku jsem stáhl z Google Play. Při spuštění se vás inCity nejprve zeptá, se kterým městem z nabídky 37 měst (36 v Česku, Martin na Slovensku) hodláte pracovat. Zapínám třídění podle aktuální vzdálenosti, volím Liberec a možnost stahovat veškerá data online, protože si nechci kvůli testu zaneřádit paměť. Zahraniční turista bude hned na úvod zklamán, vybrat jazykovou verzi umožňuje jen šest měst. Liberec je na tom opticky dobře, kromě angličtiny nabízí dokonce i němčinu a polštinu, ale zahrajete-li si na cizince, budete zklamáni i vy. Že nejsou přeloženy aktuální nabídky, je omluvitelné, že anglicky stoprocentně nefungují často ani popisy kulturních a historických pozoruhodností, na které chce Liberec cizince nalákat, to mi již hlava nebere. Omluvou budiž, že jiná města nabízející jazykové mutace jsou na tom ještě hůře, řadu rubrik pak u nich nahrazuje prázdné okno.
Foto Mad

Ale zpět k základní nabídce Liberce. Přichází další zklamání, tentokrát pro občana města. Chybí velmi důležitý modul "Městské služby", pod kterým se u ostatních měst skrývají rubriky jako "Likvidace odpadu" (sběrné dvory), "Veřejné toalety" (pravda, Liberec žádné nemá) a především "Hlášení poruch". Jak to funguje například v Jičíně, ukazuje foto.
Foto Mad

Liberec pro hlášení poruch kdysi zkoušel využívat City monitor a nyní zcela nově nasadil apku Lepší místo. Proč město tlačí obyvatele k instalaci dvou aplikací, když by stačila jediná, mi je záhadou. Petr Neuhäuser, vedoucí Odboru Kancelář primátora, který byl u jednání se zástupci InCity, na to má podobný názor: "I já bych doporučil využívat inCity, které má širší portfolio využití. City monitor jsme zkoušeli ve zkušebním provozu mezi zastupiteli, aplikace nebyla využívaná. Navíc jsem narazil na námitky z příslušných odborů, že provoz aplikace (odpovědi, správa podnětů atd.) je v současné době organizačně náročný a odbory na to nemají kapacitu. Příslušní vedoucí odborů používání takové aplikace nedoporučovali. Byla i obava, že spousta podnětů bude upozorňovat na závady a problémy, které nejsou v působnosti nebo v majetku města, a jejich vyřízení nás bude nadměrně administrativně zatěžovat. Nicméně já osobně jsem přesvědčen, že například hlášení závad, poruch, rozbitých komunikací apod. může městu naopak ušetřit a spoustu věcí urychlit."

Další modul, který libereckému inCity chybí, je "Parkování" (položka menu "Doprava"). Za příklad můžeme vzít opět šestnáctitisícový Jičín. Zde inCity kromě nalezení parkoviště a navigace nabízí i možnost parkovné online zaplatit.
Foto Mad
Foto Mad

V tomto případě Petr Neuhäuser postup Liberce obhajuje: "Apky na parkovací systém máme de facto dvě. Jedna je na placení parkovného a druhá je zkušební provoz systému detekce obsazenosti parkovišť. Těžiště tohoto systému je však v informačních tabulích, které upozorňují řidiče před vjezdem do města, kde je jaká obsazenost, a současně řidiče navádí příslušným směrem. Dle zkušeností je tento systém praktičtější, protože v běžné praxi pro řidiče při řízení není pohodlné ovládat a sledovat apku v telefonu, pokud to není přímo součástí navigace. Existují parkovací aplikace, které jsou již napojené např. na google maps, ale jakým způsobem se lze datově napojit už nevím, více jsem se tímto problémem již nezabýval."
To bychom měli funkce, které na inCity postrádám, podívejme se na funkce, které liberecká inCity má.

V hodnoceních na Google Play je často zmiňováno a chváleno použití apky k vyhledání akcí v okolí. To skrývá první položka menu "Akce a aktuality", členěná na "Akce ve městě" a "Aktuality". Aktuality nemá smysl rozklikávat, v době, kdy jsem apku testoval, na mě vyskočilo jen upozornění, že vyšel nový Liberecký zpravodaj a že děti byste měli mít před zahraniční dovolenou zapsány do pasu. Odkaz na konci textu nesměřuje na otevírací dobu pasového oddělení, ale na web radnice obsahující prakticky stejný text.
Akce ve městě jsou zajímavější rubrika. Jsou opravdu aktuální a můžete si je nechat zobrazit podle času, vzdálenosti nebo abecedně. Úskalím řazení událostí podle času jsou akce konané delší dobu, typicky výstavy. Zdá se, že výše jsou řazeny ty, které jsou mladšího data, ale nejsem si jistý, že vždy. Fotka názorně předvádí jeden z mnoha méně podstatných zádrhelů aplikace, nevím proč, ale meníčka občas hovoří anglicky, i když je navolena čeština
Foto Mad

Pro zobrazení na mapě a pro navigaci na místo, což funguje bez připomínek, jsou využity Google Maps. Máte-li dostatečně štědrý datový tarif, můžete si akce zobrazit i do satelitního zobrazení. U turistické aplikace bych ale očekával mapy.cz, protože nabízí mnohem víc funkcí, především vynikající turistické mapy.
Foto Mad

Akcím bych vytkl snad jen to, že není uveden zdroj informací (zřejmě nějaká databáze MIC) a to, že chybí programy některých významných cílů zábavy, jako jsou kina, divadla a KaSC Lidové sady. Pravda, momentálně jsou divadelní prázdniny, tak se v případě divadel třeba mýlím. Na kina, divadla a další instituce se probojujete až z menu "Kultura a volný čas". Zde sice nenaleznete programy, ale alespoň linky na externí zdroje.
Foto Mad

Druhým hlavním menu v pořadí je "Cestovní ruch", nejzajímavější a zároveň nejproblematičtější sekce celé apky. Jeho první položkou je "Encyklopedie města", obsahující informace velmi zajímavé nebo alespoň přínosné, zpracované bohatou češtinou. Problémem je, že zde pod sebou leží věci různé orientace. Například "Liberecká architektura" je poměrně vysoce odborně pojatý text o architektuře, zatímco heslo "Liberecká doprava" vám odhalí jen to, že v Liberci jezdí tramvaje, na Ještěd lanovka, jsou zde placené parkovací zóny a do hor se dostanete cyklobusem, to vše bez map, odkazů, zato popsáno zbytečně mnoha slovy opět velmi květnatou češtinou.
Foto Mad

No a pak tu jsou položky naprosto bizarní, pod "Profilem města" se například dočtete toto (viz. foto níže). Nehledě na to, že informace o logu je beznadějně zastaralá, tak k čemu jsou dobré slovní popisy? Nebyla by lepší grafika? Mimochodem, přesně stejné litanie jsem kritizoval již u krajské mobilní aplikace.
Foto Mad

Turistické cíle, další položka menu Cestovní ruch, by měly být vlajkovou lodí celé aplikace, ale bohužel jsou spíše Titanikem. V čem je problém? Tato kapitola je totiž v podstatě sběrným košem úplně všeho, což poznáte na rychlosti zobrazení, zvláště jste-li připojeni online. Mezi odkazy relevantními se objevují i jacísi sirotci, neúplné informace o něčem, co se snad teprve tvoří, nebo již neplatí a bylo nedůsledně smazáno. Zbavit vás čekání, aniž byste si paměť okupovali daty inCity, by vám mělo umožnit globální nastavení (volby v horní liště vpravo)...
Foto Mad

...nebo filtr přímo u menu Turistické cíle. Jenomže pozor, filtr funguje až po stažení všech dat, selekce asi probíhá až v mobilu, takže si žádný čas a datový tarif vůbec neušetříte. Celý filtr má navíc nespočet položek, je organizován poněkud chaoticky a některé položky se trochu jinak pojmenované opakují (já našel například dvakrát cyklotrasy), jiné na nic neukazují, jako například filtr "Ubytování a stravování". Tento filtr v sekci turistických cílů nemá co dělat, protože ubytování a stravování patří celé další podmenu. Perličkou pak je položka "Není k dispozici". Věci jasně popsané v jiných menu (divadla, kina, sportoviště...) proto hledejte raději v sekci Kultura a volný čas. Například menu Knihovny sekce Kultura a volný čas vám ukáže knihovny čtyři, hledáte-li přes Turistické cíle naleznete dvě.
Foto Mad

Co funguje v rámci menu Cestovní ruch dobře, je stezka "Po stopách Liebiegů". Ale proč zde nejsou další povedené stezky, například stezka filmová? Poslední položkou Cestovního ruchu je Ubytování a stravování. Na první pohled funguje dobře, je ovšem opět otázkou, z jaké databáze čerpá a obsahuje-li všechna zařízení nebo nebo jen ta, která si zaplatila prostor. V okruhu asi 1,5 km od mého bydliště chybí například známá restaurace U Balcarů. Praktické je zobrazení restaurací a ubytování na mapě, tam kde je koncentrace podniků vyšší, lze rozbalit společnou ikonu, viz. fotka níže.
Foto Mad

"Kultura a volný čas", třetí položka menu, vlastně jen katalogizuje příslušná zařízení a je především velkým rozcestníkem na bližší webové informace.

Čtvrtá položka, již výše zmíněná "Doprava", je ostudou aplikace, má jen jedno podmenu, a to Dopravní omezení, které vás odkáže na www.dopravniinfo.cz a na stránky města. Chybí jak alespoň odkaz na jízdní řády MHD, tak na krajskou integrovanou dopravu IDOL.

Naproti tomu je překvapivě dobře zpracovaný "Magistrát města", v hlavním menu v pořadí pátý.
Foto Mad

Kdo potřebuje online sledovat úřední desku, má vyhráno. Jen doporučuji zvolit správný přístup ke třídění a rozhodně použijte filtr. Na rozdíl od filtru turistických cílů má jen devět položek.
Foto Mad

Kontaktní místa i odbory magistrátu jsou velmi dobře a přehledně zpracované včetně otevírací doby a dovedu si představit, že vám v tomto případě bude aplikace užitečným pomocníkem. Jediné, co zamrzí je, že se přes inCity nelze objednat online a že telefonní čísla nenabízejí možnost uložení mezi vaše kontakty. Slabou stránku oddílu představuje poslední položka menu, nazvaná Životní situace. Místo konkrétní pomoci zde najdete opravdu rozsáhlý výkladový slovník pojmů, viz. foto níže, a odkazy na Portál veřejné správy, které v době testu nefungovaly.
Foto Mad


Poslední položkou hlavního menu jsou "Důležité kontakty". Při rozkliknutí zjistíte, že jde o seznam služeben policie ČR, policie městské a lékařských pohotovostí. Zcela chybí hasiči. Takže konec žádná sláva.

Sečteno podtrženo, začnu plusy:
+ univerzální aplikace, která funguje ve 36 městech České republiky
+ velmi slušně propracovaná část pro styk občana s radnicí
+ řada opravdu zajímavých informací (bohužel často skrytá mezi balastem)

+ celkem dobře vedená databáze akcí vyjma programu kin a divadel
+ v celku fungující databáze restaurací a ubytování včetně navigace na místo

+ seznam akcí a turistických cílů nekončí s katastrem Liberce, ale zahrnuje i přijatelně široké okolí

Mínusy:
- chybí hlášení závad
- prakticky není zapracována doprava, položka Doprava je karikaturou toho, jak by oddíl měl vypadat
- program divadel a kin není součástí nabídky akcí
- nesetříděný seznam turistických cílů s nezvládnutými filtry
- nefunkčnost avizovaných jazykových verzí
- mapy google jsou dobré, ale mapy cézet by byly pro daný účel mnohem vhodnější

- velká datová náročnost
- chcete-li něco opravdu najít, v offline provozu se bez datové komunikace neobejdete, protože mnoho hesel končí odkazy na web i v případě, kdy by základní data (např. telefon, otevírací hodiny) mohla být součástí textu
- některé informace jsou zcela zbytečné, pro daný účel až nesmyslné

- občasné chyby v běhu apky (někdy anglické menu v české verzi, objekty se někdy neřadí podle zadání (například datum x vzdálenost)

Otázku, jaká aplikace inCity pro Liberec je, máme zodpovězenu. Test vyvolává ale otázky jiné. Tak především, komu je aplikace vlastně určena? Cizincům bych ji v současné verzi určitě nenabízel. Českému turistovi bych ji kvůli špatně zpracované dopravní sekci a těžkopádně fungujícímu seznamu cílů a spotřebě dat (bez zásahu do nastavení) rovněž nevnucoval. Jako ideální uživatel mi vychází Liberečák, tak trochu technik dětina, který, znalý poměrů, se přenese přes nedostatky. Nenechá-li se odradit zbytečným balastem, dozví se o svém městě a jeho okolí řadu velmi zajímavých věcí. Na otázku druhou, jaká je perspektiva další účasti Liberce v projektu inCity, odpovídá Petr Neuhäuser: "Jsem domluvený s vedoucím odboru cestovního ruchu, Davidem Pastvou, že se možnostem širšího využívání aplikace inCity budeme příležitostně věnovat, zatím ale máme k řešení jiné priority."

Perlička jako tečka: Volba "About" odhalí verzi, autory aplikace a kontakty na ně. To je běžná praxe. Běžnou praxí bývá i datum sestavení. V tomto případě jde o velmi zajímavé datum: 29. listopadu 1979 hodinu před půlnocí. Intelis je fakt vizionářská firma :-)
Foto Mad

Text a foto Mad
tramvaj
22. 4. 2019 19:04 DPMLJ zahájí 23. dubna výluku na tramvajové trati do Lidových sadů. Až do 31. května se bude opravovat. Trať se významnější opravy dočkala naposledy roku 1992.
vítr
22. 4. 2019 17:42 Česko v úterý zasáhne silný vítr, který bude v nárazech dosahovat až 70 km/h. Foukat bude až do noci na středu, kdy by měl vítr pomalu slábnout. Výstraha platí i pro Liberecký kraj.
černá nisa
22. 4. 2019 16:17 Turistům se před letní sezonou uzavře cesta přes hráz jizerskohorské přehrady na Černé Nise v Bedřichově. Důvodem je oprava hráze, která potrvá do podzimu příštího roku.
ještěd
22. 4. 2019 16:16 Zatímco v Harrachově teprve končí sezona zimní, na libereckém Ještědu už zahájili sezonu letní. Čtyřsedačková lanovka Skalka u konečné tramvaje bude do konce dubna v provozu jen o víkendech.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
duben
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).