reklama

TEST: Mobilní průvodce krajem podruhé, otázky a odpovědi

28. 3. 2015
Před týdnem jsem Průvodci věnoval poměrně obsáhlou recenzi, vycházející z přibližně týdenního testování, během kterého jsem kromě nesporných kladů aplikace narazil i na řadu věcí zatím nedotažených. Dejme dnes slovo těm, kteří za projektem stojí.
TEST: Mobilní průvodce krajem podruhé, otázky a odpovědi
Foto Mad
Na úvod bych jen připomněl, že test z minulého týdne naleznete ZDE. Mobilní aplikace Průvodce Libereckým krajem (dále jen Průvodce) vznikla díky projektu Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu, který je financován z Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celý projekt stál zhruba tři miliony korun, samotná aplikace pak 931 tisíc Kč (s 15% účastí Libereckého kraje).

Liberecký kraj svému ambicioznímu mobilnímu Průvodci věnoval poměrně velkou publicitu, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní představení na odborném doprovodném programu veletrhu EUROREGION TOUR 2015. Protože jsem měl k produktu řadu dotazů a připomínek, prezentace jsem se zúčastnil, abychom společně našli odpovědi.
Průvodce představila Bc. Denisa Merenusová, odborná pracovnice oddělení cestovního ruchu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Libereckého kraje. Přítomna bohužel ze zdravotních důvodů nebyla vedoucí oddělení Mgr. Eva Hornová, garantka projektu za krajský úřad, ani Ernest Salamanca z as4u.cz, která aplikaci vyvinula.
Některé otázky mi sice paní Merenusová zodpověděla, ale odpovědi na sporné body koncepce a funkční problémy jsem bohužel nezískal.
Rozhodl jsem se proto publikovat test Průvodce jen z mého pohledu a paní Hornovou a pana Salamancu jsem oslovil korespondenčně. Jejich vyjádření věnuji tento článek.

Účastníci odborné části Euroregion Tour 2015 pozorně sledují Denisu Merenusovou prezentující mobilního Průvodce.
Foto Mad

Nejprve dejme slovo paní Merenusové, kterou jsme vyzpovídali přímo na prezentaci:

Odkud si aplikace bere data?
Aplikace vychází z datového skladu portálu cestovního ruchu Libereckého kraje.
Poznámka autora: Detaily objasní níže paní Hornová

Landkreis Görlitz zatím obsahuje jen pár objektů, vesměs zámků, kdy bude doplněný zbytek?
Počítáme s tím, že Landkreis Görlitz bude doplněn na základě dodaných dat zhruba za měsíc.

Kdy bude dostupná verze pro iOS?
Verze je hotová, čekáme na zařazení do App Storu.

Kolik tipů na výlet v Průvodci je? Budou dodány výlety na lyžích?
Výletů je zhruba 120, další připravujeme. Do budoucna připravujeme různé aktualizace, při tom perspektivně počítáme i se zimními výlety.

Uvažujete i o zahrnutí polského příhraničí do Průvodce?
Zatím nikoliv, Průvodce byl financován z přeshraničního projektu Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu, který je financován z Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V rámci tohoto projektu musíme udržovat pět let udržitelnosti Landkreis Görlitz a ty čtyři turistické regiony v rámci Libereckého kraje. My tam ani nesmíme dát informace například z oblastí Českého ráje, které již nejsou v Libereckém kraji. V tuto chvíli nesmíme přesáhnout hranice projektu. Kromě toho v současnosti nemáme na polské straně partnera, se kterým bychom mohli spolupracovat. Ale ta aplikace se bude samozřejmě časem vyvíjet.
Poznámka autora: Dodržování hranic kraje není naštěstí v praxi tak úplně striktní, ve virtuálních prohlídkách například nalezneme hrad Kokořín (Středočeský kraj) i horu Sněžku (Východočeský kraj).

Shromažďujete nějaké statistiky o zájmech uživatelů?
Zatím nikoliv, je to na další domluvě s firmou as4u.cz, ale například statistiky o nejstahovanějších výletech a informacích o turistických atrakcích by do budoucnosti pro naši práci byly velmi užitečné.
Poznámka autora: Statistické vyhodnocování záměrů návštěvníků tímto způsobem by bylo nepochybně velmi přínosné, na druhou stranu to může řadu potencionálních uživatelů odradit od nainstalování systému. Systém by měl uživateli dát možnost sběr dat vypnout.Eva Hornová, garantka projektu za KÚ LK nám odpověděla do mailu:

Průvodce je velmi ambiciozní projekt a je zcela pochopitelné, že se v první verzi stejně jako v jiných programech vyskytují chyby. Jak budete dále postupovat, budete aplikaci vylepšovat za pochodu, nebo vydáte nějakou souhrnnou opravu?

Původně jsme plánovali na vytvoření aplikace 6-8 měsíců, z důvodu pozdržení projektu nám ale na vytvoření zbyly jen 3 měsíce. Vzhledem ke skončení projektu jsme však byli nuceni aplikaci spustit, proto možná ne vše fungovalo perfektně hned od začátku, ale snažíme se vše za pochodu vylepšovat.

Podle mého názoru má Průvodce jen jeden opravdu zásadní systémový problém, a to chybějící funkci zadání výchozího bodu (fiktivní pozice), bez které lze těžko předem plánovat. Bude tato možnost do systému doplněná?
Zadání výchozí bodu nebylo v této verzi původně plánováno, ale s postupným vylepšováním aplikace k tomu jistě dojde. Je to naše první aplikace, takže i my teprve hledáme, zkoušíme, dopilováváme a těšíme se z výsledku. Nikdo není dokonalý hned při prvním pokusu, ale i tak si myslím, že jsme odvedli velký kus práce, na který můžeme být po právu hrdí.

Z obsáhlosti dat, v naprosté většině případů kvalitně zpracovaných, je vidět, že Průvodce je výsledkem práce velkého počtu lidí nadšených pro svoji práci. Máte představu, kolik lidí se nějakým způsobem na projektu podílelo?
Data v mobilní aplikaci jsou přebírána z Datového skladu turistických informací Libereckého kraje. Zjednodušeně se jedná o „skříň informací“, do které může kdokoliv přidávat a kdokoliv čerpat. V praxi to znamená, že např. jedno infocentrum vytvoří článek a dalších 6 ho sdílí. Šetříme tím čas i finance jednotlivých přispěvovatelů. V tuto chvíli je na Datový sklad napojen Liberecký kraj, jeho 4 turistické regiony – Český ráj, Krkonoše, Českolipsko a Jizerské hory a téměř všechna informační centra, která v kraji máme. A těch je 53. Někdo přispěje jedním tipem na výlet, druhý třeba 10 akcemi. Každý přispívá po svém, ale ve finále je důležité, že tato spolupráce funguje.

Filozofie Datového skladu turistických informací Libereckého kraje je naprosto správná a jiná cesta asi ani neexistuje. Pro mobilní aplikaci má bohužel i některé nežádoucí efekty. Nad čím při prohlížení webu na počítači mávneme rukou, to v turistické aplikaci může budit přinejmenším údiv (detailněji viz. článek ZDE). Tady je podle mého soudu velký prostor výběr dat dále zlepšovat bez nároků na další náklady.
Foto Mad

Foto Mad  Foto Mad

To bychom měli ten, dá se říci, širší realizační tým, jehož někteří členové ani možná nevěděli, že jejich data budou pro Průvodce použitá, kolik členů má ten užší tým, přímo zodpovědný za výsledky?
Užší tým bych shrnula do zhruba 10 lidí a to se jedná jak o mé oddělení, tak o správce Datového skladu či programátory a grafiky z firmy as4u.cz. A na tomto místě bych chtěla všem velmi poděkovat, protože odvedli obrovský kus práce!

Z obsáhlosti zdrojů paradoxně plyne poměrně nepříjemný problém, a to nejednotná klasifikace položek, způsobující nežádoucí efekty při řazení podle abecedy i při vyhledávání. Jak pracujete na vyřešení tohoto?
Jak již bylo řečeno dříve, vše vychází z Datového skladu a každý z nás je „jiným spisovatelem“ a nazývá článek po svém. Někomu vyhovuje bodový styl, jinému romány. Kontrolu textu z hlediska chyb jak faktických či gramatických provádí správce datového skladu. Já osobně jsem navíc každý článek pro mobilní aplikaci otevřela a vymazala data, která podle mého názoru nebyla pro mobilní aplikaci úplně důležitá. Primární pro nás bylo, aby byly všechny zápisy zatříděny do kategorií a návštěvník si podle nich mohl filtrovat.
Poznámka autora: Domnívám se, že velkým a přitom relativně snadno realizovatelným krokem ke kvalitativnímu zlepšení systému by bylo sjednocení názvosloví, aby člověk nemusel přemýšlet, viz. jeden z mnoha konkrétních příkladů v testu ZDE, zda Kittelův areál nalezne pod K nebo pod A jako Areál kostela sv. Josefa v Krásné - Kittelův areál (tak je prezentován Průvodcem), nebo třeba dokonce pod J jako sv. Josef - kostel a Kittelův areál v Krásné,

Velmi silnou stránkou turistického webu www.liberecky-kraj.cz i Průvodce jsou mapky s výlety, které navíc dostanete v tištěné formě na infocentrech nebo si je doma sami můžete vytisknout z turistického portálu Libereckého kraje.
Foto Mad

Foto Mad  Foto Mad

Prakticky každý takovýto projekt se chlubí množstvím položek v databázi. Průvodce se má evidentně čím chlubit a je škoda, že není nikde uvedeno, kolik položek jeho databáze obsahuje. Máte alespoň přibližnou představu? (Pakliže by byla k dispozici čísla v jednotlivých kategoriích, bylo by to super).
Popravdě jsme si takovouto statistiku nedělali, v současné době je v Datovém skladu před 12 000 záznamů, ale ne všechny články jsou do mobilní aplikace zakomponované. Podle posledního upřesnění je do mobilní aplikace zahrnuto 3385 záznamů včetně tipů na výlety a cca 550 akcí (dle období). Čísla v jednotlivých kategoriích odhaduji na desítky až stovky. Třeba hradních zřícenin je 29, rozhleden a vyhlídek 50. V kategorii ubytování jdou čísla do stovek.
Poznámka autora: Rozsah databáze je opravdu úctyhodný a sklad sám o sobě představuje pozoruhodnou encyklopedii Libereckého kraje.


Jestli to není tajemství, můžete nám naznačit, jakým směrem budete aplikaci dále vyvíjet, na co se můžeme těšit?
Kromě vylepšování textů, fotografií, doplnění virtuálních prohlídek chceme ještě více vylepšit rozhledy 360°, vylepšit propojení s účtem uživatele a účtem na portále www.liberecky-kraj.cz, ukládání uživatelských výletů a hlavně dostat aplikaci do co nejširšího povědomí uživatelů.Telefonická a posléze mailová komunikace s Ernestem Salamancou z as4u.cz, která aplikaci vyvinula, chvílemi probíhala v dosti odborné rovině, protože jsme probírali velmi obsáhle především modul rozšířené reality 360o. Ale přejděme ke konkrétním otázkám:

ROZHLED 360 je (zatím) víceméně přidanou zábavnou funkcí, ale pro mě byl největším zklamáním, protože kvůli němu jsem si aplikaci vlastně nainstaloval. Problémy s jeho funkčností jsou zřejmě způsobené i tím, že si s některými modely mobilů a tabletů nerozumí, což chápu (z mého mobilu například evidentně nepřevezme údaj o zorném úhlu objektivu (viz. foto v testu ZDE)),  ale v tom případě by měla aplikace obsahovat úvodní obrazovku, kde by bylo něco v tomto duchu napsáno plus upozornění na nutnost kalibrace kompasu.
Určitě doplníme upozornění na nutnost kalibrace, to byla od Vás dobrá připomínka. Do budoucna zvažujeme využití dat z dalších senzorů, které by u lepších telefonu měly zpřesnit výsledky. Rozšířenou realitu chceme dále rozvíjet a nezávisle na tom, že projekt je spuštěn, budeme vylepšené a zpřesněné funkce v aplikaci aktualizovat. Další problém je, že ve chvíli, kdy požadujete určité typy senzorů, omezíte počet zařízení, na která se dá aplikace nainstalovat. Přitom větší část aplikace se obejde bez všech senzorů včetně fotoaparátu.

Podle pana Salamanky je asi největším problémem rozšířené reality 360o skutečnost, že mobily s Androidem, na rozdíl od mobilů s iOS, vyžadují před použitím kalibraci kompasu. To běžní uživatelé zpravidla ani netuší.
Foto Mad

Použití ikonek podle mých praktických zkušeností fakt není dobrý nápad (viz. recenze ZDE), chápu, že popisky se můžou překrývat, ale ikonky také a rozklikávání velmi zdržuje, navíc je v praxi o nervy, uvažujete o náhradě ikonek texty?
Použití ikonek dle nás dobrý nápad je. Je to otázka názoru, možná do budoucna přidáme nad ikonky nápis, ale problém není tak jednoduchý, jak se zdá. Jedná se o další výpočty, které mobilní zařízení s omezeným výkonem musí provést, a pokud chceme aplikaci zpřístupnit širšímu spektru zařízení, musíme tomu přizpůsobit i způsob zobrazení. Ikonka je v podstatě bod a tedy z hlediska objemu výpočtu je nejefektivnější.
Poznámka autora: Nepochybuji, že až budou technické problémy (například s kompatibilitou některých zařízení) odladěny, půjde o pozoruhodnou a ve svém oboru unikátní technickou vychytávku.  Stojím si ale za tím, že nemá-li tato potencionálně velmi užitečná funkce zůstat jen technologickou hříčkou, je systém ikonek jako praktický pomocník velmi nepraktickým řešením.

Na ROZHLEDu 360o mě překvapilo, že nefunguje v režimu na šířku.
Rozhledy 360o aktuálně v systému Android fungují pouze na výšku, v iOS i na šířku. V budoucnu uvolníme verzi, která bude fungovat i na šířku.

Na rozdíl od aplikací Google Sky, Mapy.cz (i mapy Google) a kompasu, které jsou všechny stabilní a klidné, ikonky panoramatu na mém mobilu opravdu poskakují. Čím to je?
To je způsobeno tím, že využívají další senzory, jak jsem psal výše. Věříme, že i tento problém se nám podaří využitím dat z dalších senzorů vyřešit.

Za nejzásadnější problém považuji nemožnost nastavení fiktivní pozice nejen já, ale i další uživatelé. Předpokládám, že by se to dalo elegantně opravit tak, že na obrazovce volby turistického regionu by volba města nevolila pouze objekty v daném městě, ale nastavila by polohu. Uvažujete o zabudování možnosti zadat fiktivní polohu?

Zvážíme varianty a možnosti implementace tak, aby byla tato varianta uživatelsky přívětivá. Tak jako je aktuálně celý produkt. Samozřejmě nezáleží jen na nás, ale i na zadavateli, což je Liberecký kraj.
Poznámka autora: Velmi se přimlouvám, aby tato funkce byla doplněna co nejdříve, bez ní nelze výlety efektivně předem plánovat. Doplněním možnosti zadat výchozí polohu hodnota Průvodce vyskočí okamžitě na vyšší level.

Bylo by technicky možné mapy Google vyměnit za mapy.cz, které obsahují turistické značky a podle mého názoru kvalitnější regionální informace? Je mi jasné, že navigátor trasy asi poběží jen na Google.
Tyto data bude jedna z následujících verzí obsahovat i přesto, že budeme nadále používat mapy Google.

Kolik lidí se na vývoji produktu podílelo a kolik člověkohodin vývoj stál?
Na aplikaci se celkem podílelo 9 programátorů s různou odborností.

Mohl byste uvést nějaké obdobné konkurenční projekty, které lze s Průvodcem srovnat?
Co se týče srovnatelných produktů průvodců, tak samozřejmě můžete instalovat například aplikaci kraje Moravskolezského https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.projects.P2011_10_MSK nebo aplikaci Krkonoše https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.wmp.krkonose .
Co se týče srovnatelných produktů s virtuální realitou, tak v Čechách vím snad pouze o aplikaci „Sklepní uličky“, která má rozšířenou realitu jen ve verzi pro Android a to ještě používá plugin třetí strany. Kde hledáme inspiraci a chceme se produktu přiblížit a možná v některých ohledech předběhnout, je Wikitude případně jeho odnož Wikiplaces.


Děkuji všem zúčastněným za rozhovor a za sebe bych prozatím problematiku Průvodce shrnul takto. Ač k němu mám kritické připomínky, domnívám se, že celkově jde o odvážný krok správným směrem, směřující k velmi užitečné aplikaci, což nemyslím jako frázi, protože Průvodce hodlám dále používat. V režimu práce z místa aktuální polohy poskytuje již v současné verzi užitečné informace, o které se s vámi rád podělím, jako jsem tak učinil například v aktuálním dílu seriálu VĚŽE SEVERU. Příští týden se s Průvodcem podíváme...
... padron, malý okamžik strpení, Průvodce se právě opět začal aktualizovat. Čím novým mě, nás, překvapí?

Text a foto Mad
jn bohemka
21. 4. 2019 20:33 Nelehký zápas s posledním týmem tabulky mají za sebou jablonečtí fotbalisté. Proti Dukle Praha museli otáčet nepříznivý vývoj, obrat zařídili Chramosta a kapitán Hübschman.
doksy
21. 4. 2019 17:28 Bezmála jedním milionem korun podpořil v posledních letech Liberecký kraj obnovu zámku v Doksech. Od roku 2015 patří zámek městu, které se snaží celý areál objektu zpřístupnit veřejnosti.
skalka
21. 4. 2019 16:21 Ještěd v Liberci na Velký pátek zahájil letní sezonu. Čtyřsedačková lanovka Skalka bude v dubnu v provozu o víkendech a svátcích, v květnu a červnu od středy do neděle. O prázdninách denně.
czocha
21. 4. 2019 15:38 Majestátní, připomínající moravský Bouzov, se na skále nad Lešňianským jezerem vypíná Czocha. Polský zámek blízko Frýdlantu i jeho romantické okolí stojí za návštěvu. Je otevřen.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
duben
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).