reklama

STYL: Zittau - Die Reiche, cesta k novému bohatství

12. 4. 2014
Žitava již rok používá nový vizuál postavený na claimu "Die Reiche", což je dvojsmysl, protože v dobách největší slávy obchodu se suknem to bylo s "R" i neoficiální jméno města. Dnes Žitava hledá příležitosti naplnit vizi bohatá s malým "r". Žitava hledá cestu z krize.
"Reich an..." mají v hlavičce všechny kapitoly oficiálního žitavského webu (viz. ZDE). Stačí bleskový historický přehled a pochopíme, odkud město bere sebevědomí. Žitava byla založená někdy kolem roku 1200 v rámci kolonizace severu země německými osadníky, která probíhala za podpory českých vladařů, protože Horní Lužice patřila až do poloviny 17. století k Čechám a otisky tlap dvouocasého lva zde dodnes nalézáme opravdu na každém kroku. Pro budoucí rozvoj Žitavy měla naprosto zásadní význam zejména doba panování Přemysla Otakara II., který roku 1255 propůjčil Žitavě městská práva a 2 privilegia mající pro město zásadní ekonomický význam až do 20. století. Díky právu vyrábět textil se Žitava stala Die Reiche. Druhou výsadou bylo právo várečné, mající kromě dopadu ekonomického význam především společenský.


Přemysl Otakar II. zaujímá v galerii slavných hlavního sálu radnice prominentní místo, sedí na bidýlku jako první hned u okna. (Aby nedošlo k mýlce, to je ten pozlacený pán nahoře.)
Foto: Mad

Kolem roku 1500 využívalo práva vařit pivo 200 domácích pivovarů. Do dneška se po nich dochovaly rozsáhlé, do sítě propojené sklepy pod náměstím. Mají celoročně stabilní teplotu kolem 6 stupňů a kromě zrání piva umožňovaly například i skladovat v sádkách živé ryby. Dnes není v Žitavě ani jeden pivovar.
Foto: Mad

Za Karla IV. vznikl roku 1346 svaz hornolužických měst, seskupení bohatých, tedy mocných měst s velkou autonomií, v němž byla Žitava významným hráčem. Investice se vrátila o 70 let později v době husitských bouří, kdy se svaz stal baštou antikališnického odporu. O stěhování pražské arcidiecéze do zdejšího exilu jsme psali již v souvislosti s věží Oybina ZDE.
Vazby na české kulturní prostředí a české emigrační vlny měly obrovský vliv na utváření koloritu města jako centra vzdělanosti. Zde má základ dnešní "Reich an Perspektiven", ve smyslu perspektiv plynoucích z možností, které Žitava nabízí v oblasti vzdělání, navazujícího na bohaté tradice.

V roce 1972 odsvěcený a pak málem zbouraný kostel sv. Kříže pochází z počátku 15. století. Byl postavený dílnou Petra Parléře, což dokazuje tehdejší čilé styky mezi Žitavou a Prahou. Dnes je zde umístěno Velké postní plátno.
Foto: Mad

Za třicetileté války na základě pražského míru (1635) připadla Horní Lužice Sasku. Dalším milníkem v historii Žitavy je rok 1757, kdy bylo město za sedmileté války těžce poškozeno a obnova trvala v podstatě století. Například nová radnice byla postavená až roku 1845. Tolik tedy historický přehled k tomu, že Žitava má opravdu nárok si dnes přivlastňovat přinejmenším i "Reich an Geschichte", "Reich an Traditionen" a "Reich an Kulturschätzen" (Bohatá dějinami, tradicí a kulturními hodnotami).

Jedním z kardinálních úkolů současné reprezentace sedící na radnici je, aby za výklady obchodů a okny kaváren nebylo prázdno a z ulic nezmizel život.
Foto: Mad

Pohroma, svým způsobem horší než požáry a válečné rány, město postihla paradoxně koncem 20. století po znovusjednocení Německa. Místní průmysl se stal konkurence neschopným, lidé odcházeli za lepším do bývalého Západního Německa a počet obyvatel rychle klesl na méně než polovinu. Pro srovnání, po válce měla Žitava 48 tisíc obyvatel. Do 80. let minulého století počet klesl o 10 tisíc a dnes má město, rozlohou dvakrát větší než třeba skoro padesátitisícový  Jablonec, pouhých 21 tisíc obyvatel. (Žitava má oficiální rozlohu skoro 67 km2, Jablonec n.N. skoro 32 km2. Je pravda, že tato čísla jsou poněkud zavádějící, protože nedefinují jednoznačně zastavěná území.) Zdroje nově uvádějí vyšší počet obyvatel, například 27 tisíc, ale jak nám řekl náš průvodce, to bohužel není způsobeno přílivem obyvatel, ale tím, že součástí města se staly některé okolní vesnice. Další info naleznete například ZDE.

Graf dokumentuje vývoj početu obyvatel Žitavy od středověku po dnešek. (Zdroj: Bluedolphin 01, licence: public domain)
Autor: Bluedolphin 01
Jak ven z krize hrozící z živého organismu vyrobit město duchů? Zdá se, že Žitava našla cest hned několik:

1) "Největší službou, kterou můžeme prospět státu v době nouze, je investice do vzdělání mládeže." O pravdivosti této Ciceronovy myšlenky, zdobící budovu starého gymnázia (jedna z mála renezančních staveb města z roku 1586), jsou žitavští evidentně přesvědčeni i dnes. Ve městě působí dvě vysoké školy, Hochschule Zittau/Görlitz a Internationales Hochschulinstitut Technické univerzity Drážďany a jedna mezinárodní akademická síť, Univerzita Nisa.  Web města (ZDE) uvádí dokonce celkem 5 vysokoškolských institutů různé úrovně. Jen zmíněné dvě školy navštěvuje přes 4 000 studentů. To je nepochybně i ekonomicky významná skupina, držící nad vodou především služby. Pro srovnání, ekonomický dopad to může mít podobný jako pro pětkrát lidnatější Liberec, jehož Technickou univerzitu studuje adekvátně víc studentů (konkrétně asi 17 000).  

Hlavní sál radnice dnes pro slavnostní akty využívají především žitavské vysoké školy.
Foto: Mad

2) Pro budoucnost se do minulosti investují astronomické částky. Co ještě není zrekonstruované, to se právě rekonstruuje. Městský naučně zábavný okruh po zajímavostech má navigační systém dokonale plnící slib "Reich an Informationen", který můžeme Žitavě jen závidět. Ovšem to se netýká jen centra města, ale třeba i hornolužických cyklostezek a jejich vybavení. Němci tvrdí, že například u zmíněných cyklostezek se náklady vložené do jejich zbudování již naprosto hmatatelně vracejí. To je pozoruhodné, u nás jsem o čísly doložitelné návratnosti neslyšel.

Pohled z věže Johanniskirche napoví, o velikosti města víc, než strohé statistiky. O tomto kostelu jsme již podrobně psali ZDE, odkud si také můžete všechny 3 panorámy stáhnout v plné velikosti.
Foto: Mad

3) Je lepší a efektivnější nemovitost umožnit využívat zadarmo, než ji nechat opuštěnou chátrat.   Kromě toho opuštěné byty působí negativně především na lidi, kteří zde zůstali. Naše informace, že večer po městě chodí hlídky, které v neobydlených bytech náhodně rozsvěcují světla, aby ulice nepůsobily jako kulisy béčkových horrorů, byla sice prohlášená za urban legend, ale dozvěděli jsme se něco mnohem zajímavějšího.  Žitava na podzim 2011 dala zelenou programu „FreiRaum Zittau“, což je jakýsi squatting v mezích zákona. Nemůžete vykopnout dveře opuštěného bytu a nastěhovat se, ale můžete se stát členem společenství. Když podepíšete pravidla a budete je ctít, pak v domě, který majitel vložil do programu, můžete nejen bydlet, ale dokonce i ve svěřených prostorách podnikat, využívat je pro výstavy a podobně. Bližší podrobnosti včetně smluvních podmínek najdete ZDE. Podstatné je především to, že se zavážete pečovat o svěřený majetek a chránit ho před vniknutím cizích osob a před poškozováním. Domy si organizují hlídky, které zodpovídají za pořádek. Přímo v centru Žitavy ZDE, necelých 100 metrů od Johanniskirch (náš článek o tomto kostele je ZDE) takto  v opuštěném obchoďáku vzniklo fungující centrum alternativního umění. Kdo nevěří, ať tam běží.

Legální graffiti zdobí průchod přímo v centru. Dům samotný je znovuobydlený v rámci programu „FreiRaum Zittau“
Foto: Mad

Video přibližující život komunity obývající Wächterhaus. Rozhovory jsou v němčině, ale obrázky hovoří za vše.


4) "Reich an möglichkeiten:" Jedním příkladem bohatých příležitostí je nepochybně výše popsaná bytová politika. Mozaika nového přístupu je ale mnohem pestřejší. Právě teď končí etapa přetvoření smyslu využití hornolužické krajiny původně bohaté na nekvalitní hnědé uhlí v krajinu bohatou na zážitky a na nejen sportovní volnočasové aktivity. V Žitavě je příkladem Olbersdorfské jezero, vzniklé rekultivací po těžbě. Mimochodem, i Žitava se chápe všech příležitostí, letos se jí povedlo totéž, co Liberci před dvěma lety. Stala se jednou z nositelek titulu Evropské město sportu 2014. A dokázat, že jí tento titul patří, hodlá například i sportovními aktivitami, plánovanými k jezeru.

Olbersdorfské jezero má rozlohu 60 ha. Je 40 m hluboké, napájené potokem Grundbach, který se pak vlévá do Mandavy (a ta se vlévá do Lužické Nisy). To je velmi důležité z hlediska výskytu sinic. Když jsou již všechny nádrže v širokém okolí zavřené, zde stále ještě sinice nehrozí.
(Panorámu si můžete do nového okna rozkliknout v plné velikosti.)
Foto: Mad

Olbersdorfské jezero skrývá vypečené atrakce pro malé i velké děti (foto vlevo) a při procházce kolem pláže si můžete prohlédnout exponáty technického skanzenu (foto vpravo).
Foto: Mad  Foto: Mad

Hornolužická specialita stupperle. Základ tvoří bramborové knedle z mouky a krupice. Počítejte s tím, že oběd v běžné restauraci vás vyjde asi o třetinu dráže, než u nás. Hotovky seženete pod 10 Euro.
Foto: Mad

5) Žitava je město otevřené mladým lidem a novým myšlenkám. Zajímavým příkladem tohoto přístupu je umělecká Pop-Art-Viertel. Žitava měla ještě za socialismu opravdu rozlehlé historické jádro. Jenomže jak už to za socialismu chodilo, když jádro zchátralo, bylo rozhodnuto celou čtvrť nahradit novými paneláky. To se událo roku 1980. Paneláky zde pak strašily až do roku 2009, kdy byl z Berlína povolán umělec s typicky německým jménem Sergej Alexander Dott, aby čtvrti betonových škatulí na lidi vtiskl lidskou tvář. Sergej kupodivu nic nezboural, ale na věc šel s vtipem, sochařským vercajkem a kbelíkem barev. Již koncem roku 2010 bylo dílo hotové. Fotky nepotřebují komentáře. Bohatou fotodokumentaci stavby a další, i noční záběry, najdete ZDE.

Pop-Art-Viertel. Tady je všechno možné, domy plodí gigantická jablka a na jejich fasádách se pasou ovce. Spojením je spirála DNA.
Foto: Mad

Odehrávají se zde i milostná dramata...
Foto: Mad

Jiný pohled, jiné rozuzlení :-)
Foto: Mad

Foto: MadZávěrem se sluší poděkovat paní Janě Nastoupilové ze Sdružení Českolipsko, protože tento STYL byl inspirován infocestou, která se uskutečnila v rámci přeshraničního projektu „Přeshraniční aktivní region - Euroregion Neisse - Nisa - Nysa (Landkreis Görlitz a region Českolipsko)“. Projekt je realizován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Cil 3. Hlavním cílem je představit turistické atraktivity regionu, podpořit propagaci a rozvoj přeshraničniho regionu a zlepšit orientaci v nabízenych možnostech.
A protože naše infocesta tentokrát probíhala zejména po turistických atrakcích Žitavy a okolí, tak se určitě do města, dnes bohatého především svým geniem loci, ještě několikrát vrátíme. Pro inspiraci jak na věc i pro zážitky. Poprvé již za týden. Velikonoce budou ideálním oslím můstkem k bližšímu pohledu na slavná postní plátna.


Zdroje informací:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zittau#Einwohnerentwicklung
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olbersdorfer_See
http://freiraumzittau.blogsport.de/warum/
http://www.mandauerglanz.de/
http://www.aceseurope.eu/index.php/en/2012-09-01-17-17-01/european-towns-of-sport-list
http://poznavani.luzice.cz/home/kulturni/zitava.dot
http://www.zittau.de/3_portrait/rundgang/kulturpfad/kulturpfad.htm
http://www.jablonnevp.cz/files/vylety/Kulturni%20stezka%20mesta%20Zitava.pdf
http://o-see-challenge.de/
http://www.quirle.de/index.php?nav=speisekarte

Zaujal vás tento článek? Pak by vás mohlo zajímat i toto:
Eva Samková a Martina Sáblíková na dolarech z České mincovny

Euroregion Tour, svět víkendových dobrodružství
Karneval, kousek Brazílie v Novém Boru
Křehká krása 2013
Do IQlandie pas potřebovat nebudete, peníze ano 
Lázně tři, dva, jedna... Restart!
Terapie módou podle salónu Meescha P.
Tiskařem v Centru textilního tisku v České Lípě
Zdolat ledový vodopád je nejkrásnější v noci
Poznání táhne, když se stane dobrodružstvím
Báječné dorty po česku aneb ojedinělá cukrářská svatební show
Chcete být IN? Buďte Made in Jablonec!

Text Mad a Darka, Foto Mad
mp
23. 5. 2019 08:31 Aktuálně u Městské policie Liberec pracuje 73 strážníků, radní nyní schválili navýšení o 23 tabulkových míst s tím, že v roce 2021 by jich mělo být kolem stovky.
tram
23. 5. 2019 08:29 Kraj nyní platí za provoz tramvaje č. 11 17,3 milionu, letos přispěje částkou 18 milionů a od dalšího roku bude částka navýšena na 25 milionů. Rozhodnout o tom musí kraj. zastupitelstvo.
bursa
23. 5. 2019 08:27 Vrchní soud v Praze zrušil pětiletý trest vězení pro bývalého krajského radního za ČSSD Zdeňka Bursu za korupci. Místo něj mu uložil tříletou podmínku, uvedla idnes.cz.
cyklo
22. 5. 2019 19:45 Více jak 13 miliony korun podpoří letos Liberecký kraj rozvoj cyklodopravy. Peníze půjdou na přípravu nových cyklotras a na opravy stávajících úseků.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
květen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).