reklama

STYL: Zámek Zákupy, líc a rub krásné mince

26. 4. 2014
Když jsme loni na podzim zámek navštívili, nejsilnější dojem, který jsme si odnesli nejen my, byly krásné interiéry s bizarními kulisami rozpadajícího se hospodářského dvora za okny. Bylo nám jasné, že sem se na začátku nové sezóny musíme vrátit.
Zámek Zákupy je vůbec tak trochu začarovaný. Jak jsme psali nedávno ZDE, v žebříčku návštěvnosti památek se mu nedaří opustit poslední místo, ačkoliv jeho expozice jsou nejen historicky cenné, ale i divácky velmi zajímavé. I portofolio tras, kulturních akcí a dalších služeb je pestřejší, než nabízí leckterá mnohem známější památka. Zákupy se navíc můžou pochlubit několika opravdovými unikáty, které by výletníky měly do vstupní brány usměrňovat přinejmenším stejně účinně, jako v CERNu supravodivé magnety soustřeďují elementární částice na target.
Naše říjnová návštěva proběhla v rámci akce FAM & PRESS TRIP po Českolipsku, zorganizované pro české a německé novináře a podnikatele v cestovním ruchu právě na podporu rozvoje regionu. (O smyslu této a podobných akcí, pořádaných za českou stranu Sdružením Českolipsko, jsme psali ZDE.) Na kastelána Petra Weisse se tehdy, politickou hantýrkou řečeno, vztahovala stodenní ochranná lhůta nové vlády, protože čerstvě vystřídal paní Martinu Aulovou, která po svém téměř čtyřicetiletém působení na zámku odešla na zasloužený odpočinek. O to víc nás teď na začátku sezóny zajímalo, co je na Zákupech nového.

Velké parkoviště je připraveno čelit nájezdům zážitků lačných dobyvatelů památek.
Foto: Mad

Kastelán Petr Weiss věří, že cestu do zámku si teď najde mnohem víc lidí. Nový informační systém, vyrobený ve spolupráci s městem Zákupy, je jen jednou z položek na seznamu.
Foto: Mad

Pan kastelán nás přivítal v dobré náladě. Plný energie sypal novinky z rukávu s elegancí Davida Copperfielda. V řadě věcí totiž navazuje na úspěšnou práci paní Aulové. Například již v roce 2007 byl zahájen program postupného uvádění expozic do stavu odpovídajícímu době, kdy zámek sloužil jako letní sídlo Františka Dobrotivého, a v rámci tohoto trendu se letos návštěvníci můžou těšit na nový přírůstek. Podle dobových inventářů byly zařízeny historické císařské pokoje.

Tady vás čeká opravdu dlouhá řada zážitků a každá místnost skrývá nějaké překvapení.
Foto: Mad

Vedle tradiční prohlídkové trasy je zpřístupněno malé sklepení pod severním křídlem, ve kterém se nachází hradní ledárna. Teď ji obývají pohádkové bytosti Aleše Drašnara, který je mimo jiné i autorem gigantického draka na Švihově. Sympatické je, že na expozici, která potěší hlavně děti, se podílel i výtvarný kroužek ZŠ Zákupy pod vedením Jany Mejsnarové.  

Atrakce v bývalé ledárně (všiměte si pěkně vyrobeného ledu :-)) je přístupná bez průvodce, takže turisté si můžou zkrátit čas čekání na prohlídku návštěvou tohoto podzemí, obydleného příšerkami. V plánu je pohádkové expozice v horizontu asi tří let měnit a příležitost tak dát dalším výtvarníkům. 
Foto: Mad

Od května začne v prvním poschodí fungovat i speciální dětská trasa. Bude rovněž bez průvodce a děti si budou moci prohlédnout pokoj princezny a expozici dobových panenek nejrůznější provenience. Určitě i rodiče rádi zavzpomínají na hračky svého mládí. Pro úplnost dodejme, že dětským návštěvníkům je na míru ušitý i dětský prohlídkový okruh s průvodkyní princeznou, nezahlcující vaše ratolesti záplavou letopočtů a jmen.

Pán (kastelán) na Zákupech nevaří jen pro sebe, ale i pro jednadvacetiletého medvěda Méďu. Přijďte si ho nakreslit (medvěda, ne pana kastelána) a možná vyhrajete soutěž. Podrobnosti se dozvíte ZDE.
Foto: Mad

Velký návštěvnický potenciál má císařský výtah, poháněný lidskou silou. Toto je opravdový unikát, jehož zázemí bylo letos o Velikonocích poprvé mimořádně zpřístupněno. Máte-li zájem, sledujte web zámku, protože do "strojovny" a na půdu výtahu se návštěvníci běžně nevodí.

Na fotografii vlevo je vidět vstup do výtahu. Vpravo pak není pohled do kuchyně, ale do dětského pokojíčku. (Obě fotky si do nového okna můžete otevřít ve větší velikosti)
Foto: Mad   Foto: Mad

Zcela zvláštní pozornost bude na zámku, těsně spjatém s koncem rakousko-uherské monarchie, věnována stoletému výročí Sarajevského atentátu, který byl 28.června 1914 spáchán na arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este a na jeho manželku Žofii Chotkovou. Pár byl navíc oddán 1. července 1900 v místní zámecké kapli. Mimochodem, zdejší krásná kaple i park jsou vyhlášeným místem svateb dodnes.

To byl líc zlaté zákupské mince, je čas se podívat na zrezivělou rubovou stranu.
Foto: Mad

Během prohlídky nebo při návštěvě parku si nemůžete nevšimnout stavu, ve kterém se nachází barokní hospodářský dvůr z konce 17. století, jehož nejcennější část je dílem stavitele Giulia Broggia. Pohled to je o to smutnější, když se dozvíte, že z hlediska architektonického a uměleckého má císařská konírna větší hodnotu než zámek.

Z upraveného anglického parku se vám naskytne třeba tento pohled na zazděnou bránu konírny.
Foto: Mad

S optimistickým výhledem do budoucnosti se o ruině kdysi honosného dvora píše obtížně, ale považujeme za důležité alespoň vyvrátit některé nepravdy a dohady, které se kolem rzí napadeného rubu mince nahromadily.
Předchůdkyní zámku byla (patrně dřevěná) gotická tvrz, poprve zmíněná roku 1383. Slavná konírna byla postavená v rámci mohutné obnovy zámku, která proběhla po třicetileté válce, během níž byl zámek vypleněný Švédy. V době největšího rozmachu patřilo k zámku i závodiště pro koně, obora s bažantnící a rybník. Posledními majiteli před konfiskací v roce 1918 byli Habsburkové. Konkrétně Ferdinand I. zvaný Dobrotivý zámek používal jako letní sídlo.

Panoráma konírny, nejcennější části dvora. Začala se stavět v roce 1694 a ustájit v ní šlo až 60 koní. Stát převzal stavbu staticky narušenou s chybějícími nosnými konstrukcemi a bez rozkradených dekorativních prvků (mramory, žlaby...).
Foto: Mad

Ve středním křídle byly unikátní chlévy starého typu a vpravo vidíme nejmladší křídlo z 20. let 18. století. Zde se nacházel například pivovar. (Obě fotky si do nového okna můžete otevřít v plné velikosti)
Foto: Mad

Prvním krokem na cestě do pekel lemované dobrými úmysly byla konfiskace habsburského císařského zámku v roce 1918, kdy se zámek stal sídlem státních lesů a statků, přičemž část byla již tehdy zpřístupněna veřejnosti, a dvůr plnil hospodářské účely. Mělo to logiku a nikoho asi nenapadlo, jaké důsledky jednou bude mít rozdělení historicky mimořádně cenného celeku na dvě části, které, ač obě v majetku státu, se začaly systémově vzdalovat.
Po 2. světové válce se monumentální hospodářský dvůr stal sídlem státních statků a zámek přikryla křídla ONV Česká Lípa (po roce 1989 okresní úřad Česká Lípa). Teprve roku 2003 (!!!) přešel pod správu Národního památkového ústavu. Do zámku se sice léta příliš neinvestovalo, ale přežil. Nízkou atraktivitu pro veřejnost si kastelán Weiss mimo jiné vysvětluje právě nevábným vzhledem z tehdejší doby, který má řada lidí se zámkem dodnes spojený. Bývalá kastelánka Martina Aulová se zasadila o obnovu fasád, střech i anglického parku.

Máte-li Zákupy v paměti jako šedou oprýskanou budovu, připomínající pasťák, je nejvyšší čas se sem vydat. Máte přece rádi příjemná překvapení, nebo ne?
Foto: Mad

Dvůr takové štěstí neměl. Byty v prvním patře sloužily až do poloviny 20. století jako bytovky. Pak je museli nájemníci pro havarijní stav opustit. Z toho jasně plyne, že údržba byla zásadním způsobem zanedbána mnohem dříve než po roce 1989. Po revoluci prošli statek a dvůr nepovedenou privatizatí a začalo období finální zkázy, které trvalo až do roku 2004, kdy ruinu zakoupil stát, aby zabránil dalšímu hrozícímu dělení a především definitivnímu zničení. Obě části byly pět minut po dvanácté spojeny opět v jeden celek.

V prvním patře bývali ubytovaní příslušníci císařského dvora, kteří nebydleli přímo na zámku. Suita Františka I. čítala 80 lidí! Tyto prostory pak ostatně k bydlení sloužily až do poloviny minulého století.
Foto: Mad

Architekt Václav Girza zpracoval plány na nezbytné statické zajištění a vyčíslil náklady nutné na celkovou rekonstrukci na 500 000 000 Kč (slovy půl miliardy korun českých). Ačkoliv nikdo nepředpokládá, že by tato částka měla být investována najednou, její astronomická výše vynikne, když napíšeme, že to je pětinásobek ročního rozpočtu Územní památkové správy Sychrov, která v rámci Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje spravuje celkem 18 objektů!  
Takže zatím byl dvůr staticky zajištěn a od roku 2006, kdy Zákupy spadají pod správu libereckého pracoviště Národního památkového ústavu, bylo do opatření, zabraňujících další devastaci, investováno přes 7 milionů Kč.

Peníze zatím polyká údržba současného stavu a opravy následků vandalství a činnosti "sběračů kovů", kteří jsou schopni na jeden zátah odcizit i 20 merů oplocení.
Foto: Mad

Mezi tím byla zpracována celá řada návrhů na další, lépe řečeno nové, využití. Zákupy jsou v tomto případě bohužel učebnicovou ukázkou známého faktu, který často odmítají uznat zejména různí aktivisté pro cokoliv a nemusí jít jen o národní kulturní památku. Projekt je smysluplný tehdy, má-li smyluplnou udržitelnost. Ano, bylo by krásné v revitalizovaném dvoře pořádat rytířské turnaje nebo velké folkové festivaly. Jenže, jaké akce by barokní arénu zaplnily po zbylých 360 dní v roce? Mimo jiné se uvažovalo, že by zde mohly být centrální depozitáře, restaurátorské dílny, sbírka kamenných soch z regionu a sbírky archeologických vykopávek, domov pro seniory (jenže jeden už v Zákupech je), či Alzheimercentrum. Asi jste také zaregistrovali, že řada těchto studií nepočítá s přístupností pro veřejnost.

Dočkáme se dne, kdy bude vše stejně vzorné, jako informační tabule?
Foto: Mad

Kapitolou samou pro sebe je dosažení nějakého dotačního titulu. Šance byla například v rámci Integrovaného operačního programu. Jenže to bylo ještě v době, kdy areál nebyl národní kulturní památka, zasluhující nejvyšší ochranu, ale jen kulturní památka, takže na dotační titul nedosáhnul.

Francouzská zahrada, opravdu unikátní svými terasami, byla budovaná od poloviny 17. století. V 70. letech století minulého ji opravili studenti učiliště v Libverdě (tehdy to byla pobočka školy v Děčíně). Problémem je, že degraduje terén, pod terasami navršený někdy počátkem 18. století. Místo činí tajemným fakt, že zde ještě těsně před vršením teras měl stát kostel s morovým hřbitovem. Pod terasami rovněž může být barokní umělá jeskyně. Provedený speleologický průzkum ale tuto domněnku zatím nepotvrdil.
Foto: Mad

O dotacích vědí svoje i kyriatidy podpírající strop pramenů kdysi dávno chrlících vodu. Připadal by v úvahu Operační program životní prostředí, jenže dotace se vztahují jen na zeleň, která je v relativně dobrém stavu, zatímco park nutně potřebuje opravu soch, zdí a dalších architektonických prvků... Tento program totiž není pro památkové zahrady určený.
Foto: Mad

Aby náš výčet nekončil pesimisticky, v 90. letech se z dotačního programu povedlo zrevitalizovat anglický přírodní krajinný park z 19. století. (Panorámu si do nového okna můžete otevřít v plné velikosti.)
Foto: Mad

A aby ani STYL nekončil negativisticky, tak dodejme, že návštěvnost zámku se zvolna zvyšuje. Loni sem zavítalo 16 358 návštěvníků. Díky nim a dalším akcím zámek utržil 1 112 000 Kč, což představuje asi polovinu rozpočtu. Nová sezóna navíc nezačíná vůbec špatně. Brzy bude zámek hostit již druhý ročník velkolepých Císařských slavností. 17. května do Zákup opět přijede zabydlet své letní sídlo císař s císařovnou a s celým svým dvorem. Kastelán Petr Weiss dohlédne, aby vše proběhlo přesně tak, jak popisují dobové záznamy, a protože slavnost si vzaly za své nejen zúčastněné instituce, ale i místní spolky a muzea, třeba vznikne tradice a protiváha jiných slavností podobného typu, usínajících na vavřínech popularity. Bylo by na čase!

V každé pořádné pohádce nechybí drak, proč by nemohl zaskočit udělat tečku za reportáží? Třeba jednou zabydlí tajemnou jeskyni pod barokními terasami :-)
Foto: Mad

Informační zdroje:
http://www.zamek-zakupy.cz/
Pochopitelně největším zdrojem informací pro nás byl pan Mgr. Petr Weiss

Zaujal vás tento článek? Pak by vás mohlo zajímat i toto:
Vizuální hodokvas žitavských postních pláten
Zittau - Die Reiche, cesta k novému bohatství
Eva Samková a Martina Sáblíková na dolarech z České mincovny

Euroregion Tour, svět víkendových dobrodružství
Karneval, kousek Brazílie v Novém Boru
Křehká krása 2013
Do IQlandie pas potřebovat nebudete, peníze ano 
Lázně tři, dva, jedna... Restart!
Terapie módou podle salónu Meescha P.
Tiskařem v Centru textilního tisku v České Lípě
Zdolat ledový vodopád je nejkrásnější v noci
Poznání táhne, když se stane dobrodružstvím
Báječné dorty po česku aneb ojedinělá cukrářská svatební show
Chcete být IN? Buďte Made in Jablonec!

Text Mad a Darka, obraz Mad
mp
23. 5. 2019 08:31 Aktuálně u Městské policie Liberec pracuje 73 strážníků, radní nyní schválili navýšení o 23 tabulkových míst s tím, že v roce 2021 by jich mělo být kolem stovky.
tram
23. 5. 2019 08:29 Kraj nyní platí za provoz tramvaje č. 11 17,3 milionu, letos přispěje částkou 18 milionů a od dalšího roku bude částka navýšena na 25 milionů. Rozhodnout o tom musí kraj. zastupitelstvo.
bursa
23. 5. 2019 08:27 Vrchní soud v Praze zrušil pětiletý trest vězení pro bývalého krajského radního za ČSSD Zdeňka Bursu za korupci. Místo něj mu uložil tříletou podmínku, uvedla idnes.cz.
cyklo
22. 5. 2019 19:45 Více jak 13 miliony korun podpoří letos Liberecký kraj rozvoj cyklodopravy. Peníze půjdou na přípravu nových cyklotras a na opravy stávajících úseků.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
květen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).