reklama

SUPŠ a VOŠ Jablonec n. Nisou, škola učící hledání cest

9. 5. 2018
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci n. Nisou si na nezájem nemůže stěžovat, ačkoliv je studium náročné obsahově i časově. Letos ze sedmdesáti přihlášených studentů přijali třicet, největší převis byl tradičně na grafickém designu.
Z webových stránek (supsavos.cz) se dozvíte, že škola nabízí vzdělání ve dvou základních směrech, Tvorbě a vzorování bižuterie a od roku 2006 i v Grafickém designu, což je obor poměrně mladý, zvláště ve srovnání s historií školy, píšící se od roku 1880. Tvorba a vzorování bižuterie má dále tři velmi specifická zaměření, Design bižuterie a módního doplňku, Kov a šperk a Design grafické plastické rytiny. VOŠka je zaměřená na raženou medaili a minci.

V ročníku je většinou kolem třiceti žáků, to znamená po sedmi až osmi z každého zaměření, osm lidí má většinou jen grafický design. Obecné předměty a teorii mají žáci společné, pak se rozprchnou do dílen a ateliérů. Již v prvním ročníku je šest hodin praktických cvičení a šest hodin výtvarné přípravy.
Žáci musí nejprve zvládnout klasické základy, které pak budou potřebovat pro další činnost (kresba, malba, perspektiva, teorie barev...).
Foto Mad

Ve čtvrtém ročníku žáci stráví v dílnách a ateliérech již víc než polovinu času z týdenního fondu 39 (!) hodin. Praxe ve výrobě je jen jeden týden za dobu studia. Vyšší odborná škola má kapacitu 24 studentů, opět po osmi v ročníku. Takže na celé škole je přibližně 150 žáků a studentů. Vzhledem k šíři portfolia má pedagogický sbor přes třicet lidí.
Ředitelka školy Martina Picko Baumannová k tomu s úsměvem dodává: "Vždycky když přijdeme do prvního ročníku, tak je obkroužíme a těch třicet dětí na nás překvapeně kouká, že nás je o tři, čtyři víc než jich. Převažují dívky." Hovořit o věkovém průměru učitelského sboru nemá smysl, protože na škole působí odborníci ve věku od třiceti do víc než sedmdesáti let.
Foto Mad

Jedním z problémů našeho školství je to, že mnoho absolventů nedělá, nebo spíš nemůže dělat to, co vystudovali. U školy umělecké je otázka perspektivy uplatnění v oboru zvláště na místě. Paní ředitelka ale o své svěřence obavy nemá: "Co se grafického designu týče, tam je uplatnění jasné, protože hlad po pracovnících, kteří umějí ovládat počítače a zároveň mají nějaký výtvarný názor a jsou schopni vytvořit kvalitní prezentaci, je velký. Žáci, kteří u nás ukončí vzdělání, by podle mě mohli okamžitě najít práci, ale trend je takový, že většina z nich chce studovat dál. A těch možností je opravdu velká škála, takže čtyři z pěti absolventů od nás neodchází přímo do praxe, ale pokračují v rozšiřování svého vzdělání a teprve pak jdou do praxe. Většina se na vysoké školy dostane, protože od nás odcházejí velmi kvalitně připraveni."

Dnešní reportáž o SUPS a VOS v Jablonci n.N. byla velmi příjemná. Skvělí učitelé i žáci. - Spherical Image - RICOH THETA

Na nezajímavou perspektivu si nemůžou stěžovat ani absolventi ostatních oborů. Absolventi designu grafické plastické rytiny můžou pokračovat přímo na VOŠ zaměřené na raženou medaili a minci a dá se říci, že pokud je student jen trochu zdatný, okamžitě najde uplatnění v České mincovně nebo v České národní bance. Martina Picko Baumannová dává příklad: "Jestli trochu sledujete soutěže ČNB, tak zjistíte, že z devadesáti procent to jsou naši studenti nebo pedagogové, kteří vyhrávají." Design bižuterie a módního doplňku je obor vyprofilovaný tak, aby reagoval na aktuální potřeby bižuterního průmyslu. Nejde jen o sklo, je to zaměření věnující se nejširší škále materiálů. Tady škola spolupracuje například s Preciosou. V zaměření na kov a šperk se spojily původní obory, které se zde vyučovaly, a to pasířství a uměleckoprůmyslové zpracování kovů.

Foto Mad

Spolupráce s firmami a nejrůznějšími institucemi je podle Martiny Picko Baumannové pro žáky i jinak velmi přínosná: "Kdo nás osloví se zajímavým projektem, s tím spolupracujeme. Jsme schopni spolupráce na nejrůznějších bázích. Například se zde vyráběla medaile k miléniu Frýdlantu, materiály pro jablonecké muzeum, korunka pro jednu ze soutěží miss a tak dále, teď právě třeba vzniká grafický panel pro dům česko-německého porozumění. Žákům to dává jedinečnou šanci se již za doby studia v rámci výuky podílet na konkrétních zakázkách pro praxi. Jejich práce má reálné a využitelné výsledky, to je pro naši školu nesmírně důležité a je to prioritou našeho snažení. Žáci společně s pedagogy vytvářejí i školní web. Vytvářejí ostatně veškeré naše grafické materiály, které škola inovuje každé dva roky."

Foto Mad

Na příklady toho, jak je škola v těchto aktivitách úspěšná, budeme dnes narážet na každém kroku. Prvním příkladem může být spolupráce s Libereckým krajem a firmou Kitl. Její velmi hmatatelné výsledky jsme objevili již na veletrhu EuroRegion Tour 2018. Jan Vokurka, jednatel firmy, nám vysvětlil původ etiket: "Liberecký kraj si u nás objednal dárkový lipový sirup ke sto letům republiky. Ve spolupráci se školou jsme vypsali studentskou soutěž na etiketu. Bylo vybráno pět návrhů a ti studenti dostali odměnu, což považuji za důležitý moment."
Foto Mad

Vyrážíme na exkurzi po budově, kterou SUPŠ a VOŠ sdílí se ZUŠ, což je mimochodem líheň talentů pro uměleckou průmyslovku.

Podle obsahu těchto šuplíků je jasné, že procházíme prostory, které obývají studentky oboru Design bižuterie a módního doplňku. Za pracovními stoly a hromadami materiálu se ztrácejí čtyři intenzivně pracující dívky. Až na jednu se všechny hlásí na libereckou TULku.
Foto Mad

Přijde čas a klauzurní a maturitní práce nebude kde archivovat.
Foto Mad

I studenti negrafického oboru musí být schopni svoji práci kvalitně prezentovat.
Foto Mad

Prezentační kniha materiálů je příkladem přesahu maturitní práce, kdy život před studenta postaví novou výzvu. Paní ředitelka to komentuje takto: "Co se kreativity studentů týče, snažíme se jim v největší míře umožnit, aby realizovali to, co chtějí, takže maturita není plošně zadávaná, jen nabízíme inspiraci. Proto jsou výstupy velmi pestré. I na grafickém designu máte maturitní práce od klasických návrhů přes knihy až po 3D tisk a deskové hry. Ale když jdete po tom, jak ty věci vznikají, tak to jsou přesně dovednosti, které učíme."
Foto Mad

Účast školy na přehlídkách Made in Jablonec je jedním z příkladů praktických výstupů školních prací, zde právě studentek oboru Design bižuterie a módního doplňku. Do Made in byla škola před čtyřmi lety vtažena na osobní doporučení Petry Lejskové, návrhářky pracující pro Preciosu Ornela.
Na poslední Made in Jablonec (viz. obrazová reportáž) bohužel došlo k nemilé záměně, modely navržené pro závěrečnou sekci Nové tisíciletí byly nedopatřením zařazeny do části úvodní, laděné do časů první republiky. Ředitelka byla oprávněně rozhořčená: "Nesprávné zařazení modelů degradovalo nápady, do kterých autorky vložily nejen invenci, ale i spoustu ruční práce, a na přehlídce pak byly za hlupačky, které neznají historická období. Jsem ráda, že se pan Kopáček a Kohout přišli za Svaz výrobců skla a bižuterie a za organizátory přehlídky osobně omluvit, což pro nás bylo velmi důležité." Paradoxní je, že k chybě došlo díky tomu, že škola na rozdíl od některých jiných účastníků přehlídky dodržela termíny pro odevzdání prací.
Foto Mad

Alexandra Zajíčková, studentka čtvrtého ročníku oboru Kov a šperk. Součástí její práce bude i lept, na kterém právě pracuje. Kdyby se jí někdo zeptal, proč by SUPŠ doporučila, vyzvedla by dvě věci, možnost osobního rozvoje a férový přístup učitelů.
Foto Mad

V ateliéru grafického designu kraluje Jan Picko. Ačkoliv tomuto oboru jsou dnes hlavním nástrojem počítače, v Jablonci kombinují klasické techniky s novými médii. Studenti si nejprve osahají řemeslo, pak následuje zvládnutí digitální tvorby, což není jen vektorová a bitmapová grafika, ale také základy 3D grafiky, střihu videa a animace. Absolventi mají vysokou úspěšnost přijetí na VŠ. Jan Picko nám vysvětluje jeden z důvodů: "Na další rozvoj žáky připravujeme již od třetího ročníku, vedeme je například k tomu, aby objížděli ateliéry, seznamovali se s prostředím a zaměřením činnosti ateliérů vysokých škol. Mnozí žáci svému budoucímu směřování podřizují i maturitní práce, které jim pak můžou pomoci při přijetí. Zajímavé je, že překvapivě dost absolventů nepokračuje přímo v oboru grafický design, ale třeba studiem produktového designu a architektury."
Foto Mad

Pavlína Patočková během naší návštěvy pracovala na své maturitní práci na téma Grafický a produktový design obuvi: "Teď jsem si na 3D tiskárně vytiskla podrážky a pokračuji střihem látky, kterou jsem si již potiskla sítotiskem." K našemu překvapení prohlašuje, že po maturitě by ráda na zdejší VOŠ, to znamená, že na medaile.
Foto Mad

V ateliéru designu grafické a plastické rytiny to zdánlivě vypadá jako v sochařské dílně. Ale toto jsou předlohy pro modelování a pro kreslení, což jsou disciplíny, na kterých se studenti učí pochopit prostor. Josef Oplištil, zástupce ředitele pro VOŠ, k tomu podotýká: "Ovládnutí řemesla, pochopení tvarů, redukce do plochy, to je základ. Jsou tu určité nutné předpoklady, ale když je dotyčný, dotyčná má, tak vše další je již jen o jeho nasazení a píli."
Foto Mad

V dílně plné strojů klasických i těch nejmodernějších pracují rytci plus žáci VOŠ oboru ražená mince a medaile. Učitel Vojtěch Dostál drží v ruce další příklad praktického výstupu studentských prací, raznici pro ražení medailí k výročí Divadelního spolku Krakonoš z Vysokého  nad Jizerou.
Foto Mad

Žáci a studenti nenavrhují a nevyrábějí "jen" mince a medaile, ale i zdobené nože a střelné zbraně. Střenky nožů jako klauzury třetích ročníků jsou zároveň příkladem spolupráce s firmou Mikov.
Foto Mad

Komiks opět demonstruje mezioborové přesahy. Je překvapivě maturitním výstupem studenta grafické a plastické rytiny, protože komiksový motiv by původně určený pro rytinu. Teprve následně byl vytištěn.
Foto Mad

Tuto krásnou, před dvěma lety v médiích hojně prezentovanou medaili asi znáte. Je to dílo Marie Filové.
Foto Mad

Maria Filová je příkladem toho, že na VOŠ přicházení nejen absolventi školy: "Já jsem již 12 let pracovala v oboru jako rytec. Chtěla jsem si rozšířit vzdělání a nakonec mě chytila medaile. Po dokončení tohoto studia nastoupím na zkoušku do České mincovny."
Foto Mad

I přesto, že škola má práce svých žáků rozpůjčované po různých akcích (během přípravy naší reportáže měla například velkou výstavu na Design Weeku v Mnichově), vitríny na chodbách přetékají maturitními pracemi, schodiště hustě lemují zarámované grafické práce a pozorný návštěvník občas nějakou perličku najde i na místech nečekaných :-)
Ze školy odcházíme naplněni pozitivní energií. Možná oslovíme nějakého proutkaře, aby místo otestoval. Ale již dopředu víme, že o nějakých zázračných zónách to není, je to prostě o lidech.
Foto Mad


Text a foto Mad, rozhovory Darka
basa
26. 5. 2019 06:25

Ve věznici Rýnovice mělo původně přijít k eurovolbám devadesát devět vězňů, devět z nich si to ale nakonec rozmyslelo, uvedl liberecký Český rozhlas.

sjezd
26. 5. 2019 06:11 V prvním červencovém týdnu bude kvůli opravám uzavřen na dálnici Liberec - Praha nájezd od Jablonce na Hodkovice a sjezd do Hodkovic.
apka
26. 5. 2019 06:10 Vlastní mobilní aplikaci bude mít Letní olympiáda dětí a mládeže, která se od 23. do 28. června uskuteční v Libereckém kraji. Mobilní aplikace je maturitní prací.
rekola
26. 5. 2019 06:08 V Liberci je k dispozici 100 růžových kol s třírychlostní přehazovačkou. Po překonání 15 minut grátis se začne výpůjčka počítat po 30 minutách, stojí to 24 Kč.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
květen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).