reklama

Ohaři v Zákupech zdárně absolvovali bakalářské studium

23. 9. 2017
Akce se jmenovala O pohár Lužických hor, ale kromě měření sil šlo především o všestranné zkoušky ohařů, což je majiteli loveckých psů přirovnáváno k vysokoškolským státnicím. Psi mají i maturity, což jsou specializované zkoušky, například lesní, vodní nebo podzimní.
Psí závody a zkoušky, natož státnice psů loveckých, jsou pro nás španělskou vesnicí, takže hledáme někoho, kdo se nás ujme. Tou dobrou duší se stává Lucie Svobodová, jedna z rozhodčích. Ačkoliv její program je nabitý, ochotně věnuje pár minut rozhovoru s námi.
Red.: Můžete nám stručně vysvětlit, oč tu dnes a zítra (16. a 17. září 2017) půjde?
Lucie Svobodová: Jste na všestranných zkouškách ohařů a dalších loveckých plemen, takže tady se komplexně zkouší práce ohaře na poli, ve vodě i v lese.
Red: V propozicích jsme si přečetli, že psi budou své dovednosti prokazovat na více stanovištích, které stanoviště byste nám doporučila jako divácky a fotograficky nejatraktivnější? (Poznámka: Galerii ohařů v akci jsme již publikovali na našem FB.)
Lucie Svobodová: Stanoviště jsou čtyři, ale disciplín je mnohem víc. Například na tak zvaném malém poli budou probíhat tři disciplíny, dohledávka pernaté zvěře a vlečky zajíce a bažanta, na velkém poli především vystavování, kdy pes musí najít živou zvěř a vystavit, což je pro ohaře typické, a zítra (v neděli) nám psi ukáží, jak umí pracovat v lese, což obnáší přinášení lišky, dohledání srnčí zvěře podle krvavé stopy a vlečku s liškou, tam je divácky atraktivní liška v ohrádce. Ale myslím, že dnes pro vás bude vizuálně nejzajímavější práce u vody.
Red.: Jak jsou výkony hodnoceny? Je to o časech nebo spíš o dojmu jako u krasobruslení?
Lucie Svobodová: Máme zkušební řád, který přesně popisuje, jak máme co hodnotit. U některých disciplín jsou časové limity a vyjmenované chyby, za které se strhávají body. Pak jsou rovněž subjektivní disciplíny, u kterých záleží na posouzení rozhodčího, takže je to kombinace obojího. 
Red.: Zkoušky se jmenují "O pohár Lužických hor", takže čekáme, že kromě certifikátů bude dekorován vítěz.  Jak se postupuje v případě shodného počtu bodů?
Lucie Svobodová: Když je souhra bodů, tak přednost má chovný pes před nechovným, dále mladší pes před starším, a kdyby byli narozeni stejný den, tak podle jména, lépe řečeno podle pořadí písmen v abecedě.
Red.: A co doping?
Lucie Svobodová: V tomto sportu se doping prakticky neobjevuje a nijak se netestuje.
Red.: A kdybyste dělali dopingové zkoušky, testovali byste ohaře nebo jejich vůdce?
Lucie Svobodová: Tady je jediné omezení, že vůdce by neměl být pod vlivem alkoholu, takže kdyby došlo na nějaké testování, určitě by se jednalo o psy, ale není to běžné.

Zahájení všestranných zkoušek proběhlo na druhém nádvoří zákupského zámku a to se vší parádou.
Foto Mad

Například vousáč v kraťasech je starosta Zákup Radek Lípa a řečnící muž v modrém saku není nikdo jiný než senátor Jiří Vosecký. Třetí zprava stojí ředitel zkoušek Petr Lípa.
Foto Mad

Letošního dvacátého ročníku se účastnilo celkem 12 psů jedenácti majitelů, ale již byly i ročníky, kdy se o psí státnice ucházelo i dvacet psů. K našemu překvapení téměř polovina vůdců ohařů byly ženy. V popředí leží mrtvé zkušební rekvizity.
Foto Mad

Ohaři projevům naslouchali disciplinovaně, jen nádvoří po jejich odchodu zdobily loužičky.
Foto Mad

Soutěž začala prohlídkou psů a losovačkou pořadových čísel. Soutěže se mohli zúčastnit všichni aristokratičtí psi loveckých plemen, tedy ti, jejichž majitelé předložili platný průkaz původu
Foto Mad

Další informace vyzvídáme od již odbavených vůdců psů. V první řadě nás zajímá, jak dlouho trvá trénink ohaře na takovéto zkoušky. "To je různé, ale může to trvat i tři až čtyři roky," odpovídá soutěžící Jan Hybner a přidává pár podrobností, ze kterých plyne, že trénink loveckého psa má rysy přípravy vrcholového sportovce včetně zahraničních soustředění (většinou v Německu a Rakousku). Paní Veronika Strolená upřesňuje, že intenzivní část výcviku jejího ohaře Barnabáše Banataje Winda probíhala od jara do podzimu dvakrát týdně. Barnabáš má svoji výcvikářku, za kterou jezdí do Krásné Lípy. Lumír Růžička má v soutěži dokonce ohaře dva. Abey a Kolumbo jsou přihlášeni i na zkoušky světového klubu ohařů, které se budou konat v Maďarsku. Nemůžeme se ubránit otázce, na kolik tento koníček majitele psa přijde: "To víte, že je to náročné," potvrzuje nám pan Růžička, "Musíte hodně jezdit, přihlášky stojí dost peněz, sem do Zákup třeba tisícovku, o krmení a veterinářích ani nemluvě. Já to radši nepočítám a už vůbec bych tu sumu nemohl vyslovit před ženou."
Na náš údiv nad tím, že prakticky všichni oslovení majitelé ohařů jezdí na soustředění a jiné akce do zahraničí, reaguje rozhodčí Josef Braťka: "Do zahraničí se jezdí i proto, že u nás je málo drobné zvěře (např. zajíci, bažanti a koroptve), na kterou je ohař spolu s dosledem spárkaté zvěře specialista."

Na radu zkušenějších se připojujeme ke skupině přesouvající se k vodě, kde snad budeme mít šanci pořídit nejlepší fotografie. Tady mají ohaři předvést čtyři disciplíny. Začíná se slíděním v rákosí, které pes musí pět minut aktivně prohledávat.
Foto Mad

Vybrali jsme si správně? Vše, co je vidět, jsou klátící se vršky rákosu, naznačující, kde pes šmejdí. Občas se vynoří hlava ohaře, což je na fotce ten černý bod v pravé části.
Foto Mad

Konečně se psisko baskervillské vynořuje v plné parádě.
Foto Mad

Když se psovi nechce do mokrého zabahněného rákosí, musí jít vůdce, zde vůdkyně, příkladem. Obdivujeme psy, nám by se tam také nechtělo.
Foto Mad

V propozicích zkoušek se praví, že vůdce psa má být myslivecky ustrojen. Vůči tomuto pravidlu jsou rozhodčí docela tolerantní, vidíme myslivecké stejnokroje i šedé sportovní bundy. U Kateřiny Valové, která je vystajlovaná jako z titulní stránky ELLE, sondujeme, jaké jsou módní trendy pro tyto události: "Prvky jsou dány zvyklostmi, jsou to myslivecké zkoušky, takže se předpokládá, že přijdete v mysliveckém, asi by si nikdo nedovolil přijít v červené bundě nebo v montérkách. Proč nosíme holiny, jste už asi pochopili (dívá se na naše promáčené adidasky). Přímo předepsáno snad není nic... vlastně ano, měli byste mít klobouk, který snímáte z hlavy jen v okamžiku, kdy je hodnocen váš pes."
Foto Mad

Další disciplínou je test ochoty ohaře k práci ve hluboké vodě, kdy musí na povely vůdce vstoupit do vody a plavat určeným směrem. Tuto disciplínu poněkud komplikují labutě, kterých se majitelé psů bojí, protože v případě, že by se do nich pes hodlal pustit, jsou schopné ho i uklovat. Labutě překvapivě nereagují ani na výstražnou střelbu do vzduchu.

Co to ta moje panička chce?
Foto Mad

Aha, mám plavat vpravo!
Foto Mad

Předposlední disciplínou na rybníce je přinášení kachny z hluboké vody. Teď již je nám jasné, proč pravidla určují, že "vůdce psa musí mít loveckou zbraň (plus lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud ji vlastní, a dostatečný počet nábojů. Pokud lovec zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí, a to za úplatu 300 Kč/den." Tato část zkoušky totiž spočívá v tom, že se co nejdál do rybníka hodí mrtvá kachna a zároveň se vystřelí, čímž se simuluje lov. Mimochodem, ti, kteří nemají flintu a nezajistili si střelce, loni platili "jen" 200 Kč.
Foto Mad

V této disciplíně všichni ohaři naší skupiny získali plný počet bodů.
Foto Mad

Raport hlavnímu rozhodčímu, který dorazil na kontrolu. I v tomto případě jde klobouk dolů.
Foto Mad

Poslední "mokrá" zkouška, dohledávka kachny v rákosí. Aby dohledávání střelené zvěře netrpělo podobnou nerovností podmínek jako například sjezdové lyžování, kdy první závodník má lepší podmínky než ten poslední, má každý pes svou trať, rybník je naštěstí dost velký.
Foto Mad

Foto Mad

Foto Mad

U rybníka jsme hotovi, skupiny si vyměňují působiště.
Foto Mad

Je čas i na letmou výměnu zkušeností. Zajímá nás, zda je na večer připravený nějaký doprovodný program, a již po několikáté jsme dnes překvapeni. Večer žádné společné akce neprobíhají, ani ne proto, že by vůdci loveckých psů byli individualističtí samotáři, ale domů, případně na ubytování, se rozjíždějí proto, že psi jsou unavení a prostředí zkoušek je stresuje. Ostatně to, že se někteří psi během zkoušek u vody klepali, nebylo údajně způsobeno zimou po pobytu ve vodě, ale nervozitou. A kolik je v republice lidí, majících tento koníček? To je těžké přesně určit, ale pro vaši představu, na Českolipsku je registrovaných zhruba dvě stě majitelů loveckých plemen psů.
Foto Mad

Na závěr se Petra Lípy ptáme, zda má vysokoškolský diplom pro psa a jeho majitele kromě prestiže nějaký praktický dopad. Dozvídáme se, že v Zákupech získané ocenění je velmi důležité, protože: "Pes, aby mohl chodit do honitby, musí mít tyto všestranné zkoušky. Psů je totiž málo a hon bez psa, to není hon. Zákon přímo předepisuje počty psů, kteří musejí být na honu přítomni. Lovci a majitelé psů se vzájemně doplňují." Pan Lípa se odmlčí a pak dodává: "Ale já říkám, že každý myslivec by měl mít za život alespoň jednou psa. Bez psa je myslivec prostě "myslivec" bez psa. Ono pak i to vyžití, když máte toho psa a věnujete se mu, je úplně jiné. Se psem když chodíte, tak to je ta pravá myslivost, kór když si ho takhle vycvičíte, zažijete si s ním ty nervy na zkouškách. Pes je jako člověk, někdy prostě má náladu, někdy nemá náladu. A když vypadnete? To se přece nedá nic dělat, to tak prostě je, příště to vyjde."

Text a foto Mad, rozhovory Darka
lichka
19. 3. 2019 05:45

Fotbalista David Lischka před pěti týdny absolvoval operaci srdce. Jablonecký obránce, který přerušil kariéru, už začal se zátěží a věří, že se vrátí.

 

tma
18. 3. 2019 16:05 Nový Bor se koncem března ponoří na hodinu do tmy stejně jako jiná města ve světě. V Libereckém kraji se k Hodině Země připojí i Svor nebo Loužnice.
tráva
18. 3. 2019 14:05 Před jarním pálením suché trávy varují hasiči v Libereckém kraji. Měli už kvůli tomu několik výjezdů, například ve Stráži p. Ralskem, Liberci i Horce.
vodovod
18. 3. 2019 12:05 Dopravu z Liberce na Raspenavu zkomplikují práce na kanalizaci a vodovodu v Oldřichově v Hájích. Provoz tam budou řídit kyvadlově semafory.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
březen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).