reklama

Česko-německé jaro od čtvrtka oživí liberecký veřejný prostor

19. 6. 2017
Sérii vernisáží, výstav, komentovaných prohlídek a kulturních vystoupení má na programu Česko-německé jaro k letošnímu významnému výročí Česko-německé deklarace. Výjimečný projekt bude slavnostně zahájen 22. června v Liberci a bude o to atraktivnější, že se k němu připojí obdobně komponované Česko-německé kulturní dny DIALOG, pořádané ve spolupráci statutárního města Liberec a německého partnerského města Augsburg.
Česko-německé jaro od čtvrtka oživí liberecký veřejný prostor
Ilustrační foto: Mad

Také DIALOG bude zahájen 22. června a potrvá až do neděle 25. června. „Obě akce se konají se stejnou myšlenkou a stejným poselstvím, a proto jsem rád, že se nám podařilo najít vhodný termín a spojit Česko-německé kulturní dny a DIALOG v jeden logicky provázaný celek. Čeští i němečtí návštěvníci se díky tomu mohou těšit na mimořádně atraktivní program,“ zve primátor Liberce Tibor Batthyány.

 Česko-německé kulturní jaro: festival ART WEEK a výstava OBJEKT Liberec

 Centrum města ožije objekty a interaktivními instalacemi od českých i německých umělců. V historickém středu Liberce se uskuteční týdenní festival ART WEEK, současně s ním začíná i výstava OBJEKT Liberec. Obě akce nabídnou díla českých a zahraničních umělců, která budou k vidění po celé prázdniny v Parku Clam-Gallasů (u hotelu Zlatý lev). Vernisáž se uskuteční v sobotu 24. června ve 14.30 hodin.

 Kurátorka Jana Bernartová se pro výstavu OBJEKT Liberec inspirovala legendární výstavou Socha a město Liberec 1969. Tehdy byly na veřejných prostranstvích ve městě instalovány práce významných českých sochařů. Vzpomínkou na tuto přehlídku je například plastika Dvanáct měsíců od Josefa Klimeše, reinstalovaná v parku před hotelem Zlatý lev nebo Brána snů od Evy Kmentové na rohu ulic Masarykova a Vítězná. Přehlídka soudobého umění z roku 1969 zaznamenala zcela mimořádný ohlas od odborníků i veřejnosti nejen v Liberci a celé České republice, ale i v zahraničí. „Umění ve veřejném prostoru pozitivně ovlivňuje atmosféru města. Pokud je svým postojem kritické, vyjadřuje svobodný názor, otevírá diskuzi a to je samozřejmě dobře,” vysvětluje Jana Bernartová. „Mou vizí je oslovit Liberečany, rozšířit jejich citlivost ve vnímání umění, podnítit k uvažování o současném umění,” dodává kurátorka výstavy. 

 ART WEEK Liberec je týdenní festival věnovaný umění, který má za cíl propagovat umění ve městě, přitáhnout pozornost odborníků i laické veřejnosti k uměleckým objektům. Letošní ročník navazuje na uvažování z loňského, nultého, ročníku a tématem zůstává Rukopis v současném umění. K vidění boudou umělecké instalace od Samího Abdulnoura, Filipa Dvořáka a Martina Kolarova, Martina Hofmana a Tomáše Moravce. Součástí slavnostního zahájení bude také umělecký workshop pod vedením Jana Stolína a koncert DJ AhZ.

Ideově blízký námět rozvíjí také výstava OBJEKT Liberec, pro kterou kurátorka zvolila podtitul: Manuál dovednosti. Společným momentem práce účastníků uměleckého festivalu a výstavy je zájem o současné umění, které nenese znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades) nebo dovednosti odborníků, které si umělec najímá. Takový přístup dnes nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuálního umění, umění nových médií, digitálního umění, postinternetu atd. Mluvíme o odosobněném umění, jehož autor vedle počáteční myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly.

 Umělci, kteří realizují svá díla nebo site-specific instalace přímo pro výstavu OBJEKT Liberec, jsou Peter Demek, Sarah Gosdschan, Lukáš Hájek, Julia Langhammer, Richard Loskot, Johannes Makolies, Jaroslav Prokeš a Jan Stolín. Výstavu děl instalovaných pod širým nebem budou moci návštěvníci i Liberečané shlédnout po celé prázdniny v parku Clam-Gallasů (u hotelu Zlatý lev). V rámci výstavy OBJEKT Liberec dojde v sobotu 24. června také ke slavnostnímu odhalení sochy známého umělce Petra Dudka, která na náměstí před radnicí nahradí čtyřmetrovou hlavu, nazvanou V-myšlení.

 „Aby bylo město živé kulturně a umělecky, podporujeme současné umělce a zveme je k nám do Liberce,“ vysvětluje David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu statutárního města Liberec. „Jsme rádi, že společný záměr dlouhodobě sdílíme i s německou stranou, umíme spolupracovat, připravujeme zajímavé projekty, které jsou atraktivní pro české i zahraniční tvůrce. Závěr letošního jara bude v Liberci patřit festivalu ART WEEK a výstavě OBJEKT Liberec. Na všechny akce Česko-německého jara srdečně zveme širokou veřejnost,“ dodává Pastva.

DIALOG: Koncerty, výstavy, komentované prohlídky, open-air balet i udílení Medailí města

 Neméně atraktivní bude program Česko-německých kulturních dnů DIALOG, které se díky úspěšné partnerské spolupráci Liberce a Augsburgu konají ve dvouletých intervalech střídavě v obou městech. Letos je po 4 letech hostitelem a pořadatelem DIALOGU Liberec. Z čtyřsettisícového Augsburgu přijedou kromě tamních umělců také čelní představitelé města v čele s primátorem města Kurtem Griblem a rovněž zástupci spolku Heimatkreis Reichenberg, který spolu s libereckým Svazem Němců u stál zrodu spolupráce Augsburgu a Liberce.

 „Před dvěma lety jsme z Augsburgu odjížděli plni inspirativních zážitků a věřím, že s tím samým budou letos z Liberce odjíždět naši němečtí kolegové. Stejně tak věřím, že budou spokojeni i Liberečané, kteří se budou moci seznámit s německou kulturou a přesvědčit se, že partnerství Liberce a Augsburgu není jen formalitou,“ říká primátor Tibor Batthyány s tím, že kultura je společným jazykem všech národů a ideálním prostředkem k boření hranic a navázání spolupráce i přátelských vztahů.

Letošní DIALOG nabídne mimořádně nabitý program a jako obvykle bude většina událostí přístupná široké veřejnosti. Série akcí pro veřejnost odstartuje v pátek 23. června německy komentovanou prohlídkou Po stopách Liebiegů a přednáškami s libereckou tematikou v Krajské vědecké knihovně. Vrcholem pátečního večera a jedním z nejatraktivnějších bodů celého programu budou baletní vystoupení pod širým nebem před libereckou radnicí. Stylový baletní večer začne ve 20.30 hodin vystoupením augsburské Baletní a taneční akademie Daniela Záboje a bude pokračovat unikátní open-air verzí baletu Dům Bernardy Alby v podání baletního souboru Divadla F. X. Šaldy.

 Mimořádnou součástí pátečního programu, která se uskuteční jako slavnostní akt Zastupitelstva města Liberec, bude udělení Medaile města Liberec paní Martě Kottové a panu Ervínu Šolcovi. Symbolické souběžné udělení medaile bude pro oba kandidáty oceněním za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností. Návrh na ocenění pro Ervína Šolce podala emeritní ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Věra Vohlídalová a návrh na ocenění pro paní Martu Kottovou náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. „Už když jsem loni navrhnul, aby medaile paní Kottové a panu Šolcovi byly uděleny souběžně, chápal jsem to jako něco naprosto výjimečného, co má pro město, jeho historii i současnost hlubokou symboliku. Na jedné straně oběť nejstrašnějšího konfliktu v dějinách, na druhé německý rodák, jejichž aktivity se po dlouhých desetiletích po roce 1989 protly ve svobodném šíření demokracie a dialogu mezi Čechy a Němci. Oba jsou významnými osobnostmi Liberce, jeho živoucími dějinami,“ komentoval náměstek primátora Ivan Langr.

Nabitý bude i sobotní program, který kromě slavnostního zahájení zmiňovaných akcí OBJEKT Liberec a ART WEEK Liberec, přinese další sérii přednášek - tentokrát v prostorách Svazu Němců v Ruprechtické ulici a s tematikou němčiny a německé kultury. Na stejném místě se pak v 11.00 hodin uskuteční jedinečné Matiné, v rámci kterého vystoupí pěvkyně Kateřina Sokolová-Rauer, akordeonista Wolfgang Weber a Pěvecký sbor KVINTUS pod vedením Jiřího Doubka.

V odpoledních hodinách bude na náměstí před radnicí k vidění Diashow – Land Art augsburského umělce Hama Lohrmanna a libereckého fotografa Jiřího Jiroutka a sobotní program uzavře v 17.00 hodin stylový Jazzový koncert Big Bandu ZUŠ Liberec pod vedením Rudolfa Mihulky a gymnaziálního souboru Jazz Tube Augsburg pod vedením StD Josefa Kellermana.

Program DIALOGU 2017 pak v neděli 25. června v 9.30 hodin završí mše v kostele sv. Antonína Velikého, kde posléze vystoupí Chrámový sbor Arcikůrovci a Kateřina Sokolová-Rauer.

Počítá se také s bohatým doprovodným programem, v rámci kterého se zájemci mohou těšit hned na několik výstav v prostorách Oblastní galerie a na zbrusu novou unikátní výstavu podmaleb na skle autora Vincenze Jankeho, která bude od pátku 23. června k vidění v Severočeském muzeu. Podmalby barevné i se zrcadlovým pozadím budou na výstavu zapůjčeny z českých a německých muzeí a ze soukromých sbírek. Repríza výstavy se bude konat v roce 2018 v Augsburgu.


Program Česko-německého kulturního jara a Dialogu 2017:

Čtvrtek 22. 6.

16.30     Vernisáž výstavy „Vincenz Janke“ – podmalby na skle (pro pozvané)
18.30     Zahájení Česko-německého kulturního jara 2017 v Liberci
Pořádá Goethe Institut ve spolupráci s Velvyslanectvím SRN v Praze (pro pozvané)

 

Pátek 23. 6.

09.30      Komentovaná prohlídka v německém jazyce: Po stopách Liebiegů
Sraz v 9.30 před radnicí na nám. Dr. E. Beneše, Liberec

10.30     Němčina ve škole: návštěva ZŠ Husova a vystoupení žáků 1. – 6. tříd
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, Liberec

13.30      Přednáška: Aktuální hospodářský vývoj a perspektivy v regionu Liberec                                             Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362, Liberec, 4. patro, malý sál

14.00     Přednáška: Aktuální vývoj a perspektivy Krajské vědecké knihovny v Liberci
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362, Liberec, 4. patro, malý sál                       

16.00      Udělení Medaile města Liberec Martě Kottové a Ervínu Šolcovi (pro pozvané)

20.30      Open-air baletní představení:
Vystoupení augsburské Baletní a taneční akademie Daniela Záboje
Dům Bernardy Alby - balet Divadla F. X. Šaldy Liberec
nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Sobota 24. 6.

09.00     Přednáška: Zachování německé kultury a zaniklé německé pomníky v Liberci
Svaz Němců, Ruprechtická 254, Liberec 14                 

10.00     Přednáška: Německý jazyk v Liberci a kde se dnes němčina ještě učí
Svaz Němců, Ruprechtická 254, Liberec 14 

11.00      Matiné:
Kateřina Sokolová-Rauer (zpěv), Wolfgang Weber (akordeon)
Pěvecký sbor KVINTUS pod vedením Jiřího Doubka
Svaz Němců, Ruprechtická 254, Liberec 14                                                                

14.30     Slavnostní zahájení akce Objekt Liberec - sochy ve veřejném prostoru a ART WEEK Liberec (umění v historických budovách) v českém a německém jazyce
Součástí slavnostního zahájení komentovaná prohlídka děl v parku a workshop s vystavujícími umělci: Petr Demek, Sarah Gosdschan, Lukáš Hájek, Julia Langhammer, Richard Loskot, Johannes Makolies, Jaroslav Prokeš, Jan Stolín
Park Clam-Gallasů naproti Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, ul. Gutenbergova, Liberec                     

15.00     Komentovaná prohlídka v německém jazyce: Ohlédnutí zpět - čas rozkvětu bývalého Reichenbergu
Galerie U Rytíře, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, boční vchod historické budovy radnice

16.30     Objekt Liberec - sochy ve veřejném prostoru:
odhalení sochy Petra Zubka v rámci stejnojmenného projektu
nám. Dr. E. Beneše, Liberec                                                                                                                           

Diashow - Land Art:
umělec Hama Lohrmann, fotograf Jiří Jiroutek
nám. Dr. E. Beneše, Liberec                                                                                                                          

17.00     Jazzový koncert
Big Band ZUŠ Liberec pod vedením Rudolfa Mihulky
Jazz Tube Augsburg, Gymnasium St. Stephan pod vedením StD Josefa Kellermanna
nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Neděle 25. 6.

09.30      Mše v kostele sv. Antonína Velikého
Chrámový sbor Arcikůrovci, Kateřina Sokolová-Rauer
kostel sv. Antonína Velikého, Kostelní 7, Liberec

Doprovodný program:                                                                                    

Výstava: Vincenz Janke (podmalby na skle)
23. 6. – 10. 9. 2017 / Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11, Liberec

Výstava: Jürgen Grosse – Dočasné pohledy
8. 6. – 3. 9. 2017 / Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec                                                          

Výstava: Birgitt Fischer – Mezi lesy
8. 6. – 3. 9. 2017 / Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec                                                          

Výstava: Sbírka Helmuta Klewana – Giacometti-Picasso-Chirico
13. 7. – 1. 10. 2017 / Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec

Termíny festivalu ARTWEEK Liberec a výstavy OBJEKT Liberec:

24. 6. - 30. 6. / týdenní festival umění ART WEEK Liberec
24. 6. - 31. 8. / celoprázdninová výstava instalací pod širým nebem OBJEKT Liberec
vernisáž za účasti umělců 24. 6. 14:30 / park Clam-Gallasů
komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Bernartovou 25. 6. 10:00 / park Clam-Gallasů
Více informací na: facebook.com/ARTWEEKLIBEREC/ nebo na www.artweekliberec.eu


O ARTWEEK Liberec / OBJEKT Liberec

Po loňském nultém ročníku se letos uskuteční již oficiálně první ročník. ART WEEK Liberec je týdenní festival umění. Svá díla budou prezentovat čeští a zahraniční umělci Stolín, Hájek, Loskot, Gosdschan, Makolies, Moravec, Dvořák, Kolarov a další. Obě přehlídky jsou věnovány umění a mají za cíl přinést do Liberce svěží uměleckou energii. Kurátorkou je Jana Bernartová, liberecká rodačka, umělkyně, která mimo jiné pedagogicky působí na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

TZ
hazard
21. 6. 2018 17:07 Na zrušení výherních automatů dostanou kasina v Jablonci tři roky. Město se obává žalob o náhradu škody. Proti hazardu se lidé vyslovili v referendu.
mlýn
21. 6. 2018 17:04 S mlynářstvím je spojená nová výstava muzea v Turnově. Jsou na ní nejen repliky mlýnů či historické artefakty, ale věnuje se i životu v mlýnech.
uefa
21. 6. 2018 17:02 Jablonec nad Nisou dá 8 milionů korun na úpravy fotbalového stadionu před Evropskou ligou. Jablonecký klub postoupil, stadion ale nesplňuje podmínky.
čssd
21. 6. 2018 12:24 Lídrem ČSSD pro komunální volby v Liberci bude primář místní urologie a krajský předseda ČSSD Jan Mečl (53). Strana program představí až během léta.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
červen
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).