reklama

Památník obětem komunismu poškodily skandální amatérské zásahy, čílí se autor

21. 4. 2017
Současné vedení liberecké radnice má další problém s architekty. Nejdříve neumělo vypsat architektonickou soutěž na terminál MHD pod nádražím správně, takže tendr dodnes figuruje na stránkách České komory architektů mezi neregulérními, což městu rozhodně dobrou reklamu nedělá. Nyní se Liberec dostal do sporu s Petrem Jandou, autorem Památníku obětem komunismu v Liberci, Jablonecké ulici.
Památník obětem komunismu poškodily skandální amatérské zásahy, čílí se autor
archivní foto

Památník obětem komunismu byl odhalen v roce 2006. Je umístěn v parku u Jablonecké ulice. Má podobu kvádru o rozměrech 3,2 x 4,5 x 0,7 m, který je ze dvou stran tvořen zrcadlovými tabulemi pokoveného skla o tloušťce 18 mm (každá o hmotnosti cca 800 kg) vsazenými do ocelového rámu. V jeho patě je do dlažby zapuštěn zrcadlově převrácený nápis čitelný v odrazu: „Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ". Památník je umístěn v těžišti parku na křižovatce chodníků a kompozičně doplněn třemi 10 metrovými dlouhými parkovými lavicemi z lepeného dřeva. Město Liberec vypsalo veřejnou soutěž na výstavbu památníku obětem komunismu, která se konala v roce 2003. Původně měl být památník umístěn v zámeckém parku při Guttenbergově ulici, ale nakonec vyhrál park na Jablonecké. Výstavba památníku stála přibližně 1,2 milionu korun.

Architekt Janda se dopisem obrátil na primátora města Tibora Batthyányho (exANO) a jeho náměstkyni pro veřejný prostor Karolínu Hrbkovou (Změna). Když se nedočkal reakce, oslovil i úředníka Petra Kolomazníka, vedoucího odboru hlavního architekta libereckého magistrátu. Všem napsal:

„Obracím se na vás jako autor Památníku obětem komunismu v Liberci ve věci poškození Památníku neautorizovanou opravou lavic zrealizovanou pod městským odborem ekologie a veřejného prostoru. Lavice jsou nedílnou součástí uměleckého díla památníku a jeho kompozice a zrealizovaná oprava proběhlá bohužel bez naší supervize nahrazuje poškozené lavice atrapou nedodržující realizační postup a kvalitu provedení odpovídající mezinárodně oceňované kvalitě Památníku (Památník získal v r. 2007 Grand Prix architektů v kategorii výtvarné dílo v architektuře a v r. 2013 mezinárodně prestižní ocenění Big Mat Award jako nejlepší realizovaná stavba na území České Republiky v letech 2003-2013),“ píše architekt vedení města.

 „Žádáme tímto, aby byla ze strany města Liberec věnována opravě nastalé škody kvalifikovaná péče z odborné architektonické a výtvarné strany a byl nahrazením nekvalitně provedených lavic revidován aktuální stav dehonestující velmi cenné pietní dílo. Aktuální nápodoba lavic má namísto původního masivního provedení charakter makety sbité z obvodových desek, které se díky své nevhodné konstrukci rozlepují už nyní před první zimou. Navíc byly při osazení odřezány původní osazovací trny a nahrazeny pozinkovanými podložkami z Baumaxu připomínajícími nožky lešení a dehonestujícími památník (viz foto – porovnání). Neradi bychom navíc, aby se opakoval problém z původní realizace, kdy výběrem nevhodného dodavatele ze strany města a změnou dřeviny z dubu na smrk navzdory našemu názoru došlo k postupnému zničení lavic v libereckém klimatu. Aktuální desková konstrukce je odkázána ke stejnému osudu,“ sděluje dále architekt.

 „Žádáme vás tímto o nápravu výměnou lavic za repliky původních podle původní dokumentace a vysoutěženého kvalitního dodavatele (dřevina cedr, dodavatel ARA Kolín). Navrhujeme jako možnost diplomatického řešení redukující finanční ztrátu neautorizovaně zrealizovaných lavic jejich přesunutí do jiné polohy ve městě tak, aby nebyla ztracena investice na jejich pořízení – formát je natolik univerzální že by mohly sloužit kdekoli v otevřeném veřejném prostoru nebo například na některém hřišti u školy/školky, kde jejich detail provedení nebude hrát roli jako u minimalistické sochy.“ Janda dále zmiňuje, že by se měla vrátit i původní zemní svítidla, která byla také neautorizovaně nahrazena nekvalitními stožárovými světly blokujícími pohled na památník. 

 Dopis se zřejmě potuloval radnicí, architekt urgoval vyřízení a posléze se dočkal reakce od úředníka Kolomazníka: „…sděluji, že jsem v dané věci kontaktoval vedoucí z příslušných odborů (oddělení), kteří jsou kompetentní k vyřízení dané věci a informace od Vás jsem jim předal, stejně tak jako Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch.“

Do korespondence vstupuje náměstkyně pro „věci zelené“ Karolína Hrbková. Architektovi Jandovi napsala:

„Jak Vás již informovala ve své korespondenci Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, přistoupilo statutární město Liberec v roce 2016 k obnově lavic v parku v Jablonecké ulici převážně z důvodu jejich dlouhodobě nevyhovujícího stavu. Rozpadající se lavice se tak staly nebezpečnými pro své okolí a bylo nutné urychleně situaci řešit tak, aby na nich nedošlo k úrazu. Nejednalo se tedy o opravu lavic stávajících, které vykazovaly známky rozpadu a byly již neopravitelné, ale o instalaci lavic nových na místo těch původních.

 Chceme Vás ubezpečit, že v žádném případě nemělo výměnou lavic za nové jít o dehonestaci pietního místa, jehož je Vámi navržený skleněný památník obětem komunismu součástí. Naopak výměnou nových lavic za staré a již dožilé lavice mělo dojít k pozvednutí celkového stavu parku. Musíme Vás bohužel tímto informovat, že staré lavice z lepených smrkových hranolů, které byly napadeny houbovými patogeny se bohužel začaly již natolik rozpadat, že muselo dojít k jejich bezprostřední likvidaci.

 Na základě jejich odstranění zadal nově vzniklý odbor ekologie a veřejného prostoru, který tento park převzal do své správy teprve v roce 2015, výrobu lavic nových, které měly stávající poničené lavice na místě nahradit. Rozměry lavic měly být zachovány tak, aby připomínaly již dosloužilé lavice. Protože původní materiál, ani konstrukční řešení nedokázalo předejít určitým problémům s degradací materiálu, ani se snadnou údržbou samotných lavic, přistoupilo město nejen k volbě jiného a vhodnějšího materiálu, ale také bylo zvoleno i jiné konstrukční řešení.

 Tedy za nevyhovující a krátkověké smrkové dřevo, které neodolávalo výkyvům klimatických podmínek, byl zvolen jiný materiál, a to dřevo modřínové, které je pro liberecké klima vhodnější, a navíc odolává ve větší míře dřevokaznému hmyzu a houbovým patogenům. Toto dřevo bylo ošetřeno fungicidem proti plísním a hnilobám a jako povrchová úprava bylo zvoleno ošetření olejem. Jelikož byly původní lavice zabudovány příliš nízko nad terénem, docházelo pod nimi k zachytávání veškerých nečistot, ať se jednalo o listí z blízkých stromů, splachovaný perk při prudších deštích, či o pouhé zachytávání odhozených odpadků návštěvníky parku. Také v jarním období odtávala sněhová pokrývka z pod lavic a za nimi daleko déle, než bylo přípustné. Vše toto napomáhalo ke špatnému odvětrávání spodní strany dřevěných lavic a ty byly náchylnější k větším hnilobným procesům. Nové lavice jsou oproti tomu zvednuty o několik centimetrů výše, tak, aby k těmto neblahým jevům již nadále nemohlo docházet a prodloužila se tak životnost instalovaného mobiliáře. Jak jste správně zaregistroval, nové lavice jsou sestaveny ze čtyř dílů. Tato varianta byla zvolena na základě možnosti dopravy lavic přímo na místo instalace bez použití jeřábu, kde byly sesazeny tak, aby se zamezilo jakémukoli poškození Vámi navrženého skleněného památníku neopatrnou manipulací s jeřábem a pohybem desetimetrové lavice ve stísněném prostoru. Na závěr musíme konstatovat, že současné provedení lavic si na svém 14. zasedání dne 23.8.2017 schválila Rada města Liberce. Váš návrh realizovat nově lavice z cedrového dřeva je bohužel neproveditelný. Město hospodaří s omezenými veřejnými finančními prostředky, a tudíž nemůžeme vyhovět Vaší představě realizace lavic z tohoto exotického dřeva."

 Hrbkové odpověď architekta Jandu evidentně pobouřila, protože následovala tato reakce:

 „Váš e-mail, jímž reagujete na mou zprávu o zásahu do autorského díla Památníku obětem komunismu, je obsahově zcela zcestný až skandální. Naznačujete, že rozhodnutí Rady stojí nad zákony a je možné jejím rozhodnutím porušit autorskoprávní ochranu??  Že funkce řádného hospodáře spočívá v náhradě součásti uměleckého díla nekvalitní nápodobou bez vědomí autorů?

Že „město hospodaří s omezenými prostředky“ a je tedy adekvátní svévolně nahradit část uměleckého díla maketou? Odpověď je jednoznačně: ne. Opakuji tedy důrazně, že trváme na odstranění neautorizovaných a nekvalitních replik a nahrazení lavicemi autorsky schválenými! 

 Věc je o to skandálnější, že si jako rukojmí autokratického uvažování projeveného v protiprávním odhlasování Radou berete Památník, který je symbolem demokracie a mementem totalitních praktik a bezpráví, jenž na něj nyní aplikujete. Poškozujete tak nejen fyzickou podobu velmi cenného památníku, ale i odkaz který reprezentuje… 

To je natolik smutné, že se mi vaší odpovědi ani nechce věřit a popravdě mi trvalo týden, než jsem ji rozdýchal a našel klid k odpovědi. Takovéto jednání reprezentuje aroganci, která nemá ve veřejné správě místo, a ve spojení s diletantismem odboru, který výměnu lavic provedl, je pak výsledkem poškození Památníku, který je významným symbolem města Liberce.

 Píšete, že se výměnou lavic řešila situace, kdy byly poškozené lavice nebezpečné k užívání. Nezmiňujete ale, jak je možné, že město nechalo lavice zchátrat do takto zanedbaného stavu? Proč město o lavice nepečovalo, přestože k nim existuje manuál údržby? Jak jsem již psal, byla volba smrku coby materiálu lavic v době realizace památníku ovlivněna ze strany města coby zadavatele (oproti námi preferovanému dubu), i přesto by při běžné údržbě nedošlo k jejich devastaci až k „nebezpečnému stavu“. Kdo vyvolal dehonestující výměnu lavic a je zodpovědný za nekvalitní realizaci? Vedoucí nového oddělení si měla k řešenému tématu vyžádat od svých předchůdců zpracované podklady na rekonstrukci (Ing. Novotný a Ing. Kovačičin by je jistě rádi poskytli), ne postupovat ad hoc a svévolně věc zadat bez autorského dozoru. Pokud má zodpovědná osoba kvalifikaci pro výkon dané pozice, musí mít i povědomí o ochraně existujících městských souborů a architektonických celků, jinak svým jednáním poškodí další sochařské a architektonické hodnoty města!    

 Váš komentář k nevhodné konstrukci původních lavic je pak zcestný naprosto. Lavice byly osazeny v souladu s dokumentací a žádné konstrukční chyby (kromě nevhodného smrku) neobsahovaly, při řádné údržbě by sloužily dodnes. Osazení jeřábem není žádný problém, původní lavice se osazovaly také při hotovém chodníku a žádné poškození při kvalifikovaném provedení nehrozí. Na nepřijatelných náhradách lavic je již nyní vidět poškození a jejich osud je víc než jasný již z jejich nevhodné konstrukce. Argumentace cenou cedru je nesmyslná  – v naší nabídce byly náhrady původních lavic řešeny v cedru za cenu původního smrku! Životnost v cedru by pak násobně překonala aktuální zmetek z modřínu a náklady by tak naopak byly vynaloženy mnohem účelněji. Pro srovnání uveďte cenu modřínové atrapy - a započítejte kolik nyní bude stát odstranění vašeho zmetku a náhrada kvalitní realizací.

 Očekávám adekvátní reakci na velmi zásadní situaci – a to na úrovni vedení města, ne na úrovni osobní reakce jednoho člena Rady. Vzhledem k vámi uvedenému „schválení“ Radou města, bych byl rád, aby se věci věnovalo s adekvátní pozorností a zabývalo se jí zastupitelstvo města.

 Zároveň vás žádám o urgentní informaci o průběhu přípravy dokumentace přechodu přes ulici Jabloneckou a její propojení do parku s památníkem, ke které nemáme i přes vícenásobnou urgenci žádné relevantní informace o navázání schvalovací dokumentace na náš návrh.

 Odmítáme, aby naše dílo bylo zavlečeno jako rukojmí do aktuálních politických sporů.

 Přikládám fotky ukazující, jak se o památník ostudně „staráte“, vylhaný kamerový systém v kontextu památníku apelujícího na osobní čest, lavice polepené výplodem chorého úředníka, který si chrání „své“ dílo navzdory realitě užívání prvků ve veřejném prostoru…nalepený prvek „hvězdy“ na památníku (trváme na kvalifikovaném odstranění zhotovitelem skel AZGlass, aby se nepoškodil jeho povrch), rozježděný trávník mimo chodník zřejmě z důvodu použití traktoru místo multikáry, na kterou je park navržen.“

 Tolik z korespondence mezi architektem a náměstkyní, která o sobě uvádí, že je zahradní architektka. Něco je evidentně špatně.

S využitím radniční korespondence zpracovala: Alena Roubalová
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
21. 4. 2017 06:41
Olda
Velmi ješitný autor a nekomunikace s ním . Proč nebyl přizván před opravou ? Ale docela dobrá se mi zdá zdúvodnění s nožičkami . Tomu se autor úplně vyhnul.
21. 4. 2017 07:32
Petr
Nebyl přizván asi proto, že si někdo na radnici myslí, že ví všechno nejlíp a může autora obejít. Příběh dvou ješitů, nic víc.
21. 4. 2017 12:06
šmudla
Až se deštěm odlepí cedule na lavici - najděte 5 rozdílů mezi novou lavicí a uměleckým dílem za těžký prachy pana umělce z Prahy.
21. 4. 2017 06:45
hmmmm
Jen další ukázka totální neschopnosti Hrbkové. Ví co jsou architekti za ješity a neumí to s nima vybavit. Tak to dopadá když ješita narazí na blbku.
21. 4. 2017 12:16
smutek
Hrbková je vrchol neschopnosti a nadutého amatérismu, který vládne pátému největšímu městu v ČR. Architekt má pravdu, zásahy jsou neomluvitelné. A jaká neúcta k němu. Jeden telefon architektovi by jistě úředníci zvládli, stejně nemají co dělat.
A co ta hvězda? Ta je tam fakt nalepená? Takhle diletanti vylepšují umělecký záměr renomovaného a oceňovaného autora? Co si to vůbec dovolují. Ještě by moh Baťoh navést k památníku haldy písku, pískoviště by se do parčíku hodilo a ostuda bude dokonaná.
21. 4. 2017 07:14
Romana
Tak to dopadne kdyz na sebe narazi dva umelci. Proto by se mel v prvni rade ctit autorsky zakon, protoze kazdy autor je presvedcen ze co vymyslel on jest genialni.
21. 4. 2017 07:45
Pavel
Ano, autor je geniální a město si ho vybralo. Proč? Aby ho neschopové a neumětelové mohli později pošlapat?
21. 4. 2017 07:52
Luk
Domnívám se, že fakt, že přijdou za pár let na radnici takovýhle neschopný a líný nemehla, nemohl předpoládat ani autor. On vytvořil dílo, dodal manuály a teď chce jediné - aby se podle nich jelo a dílo se neznehodnocovalo lidovou, resp. radniční tvořivostí s přiblblými odůvodněními že rada rozhodla. Rada může jedině ctít autorské dílo a starat se o něj.
21. 4. 2017 10:47
pozorovatelka
Pobavila mne ta vize: ... "si na svém 14. zasedání dne 23.8.2017 schválila Rada města Liberce." :-D Sice je to vedleklep jako Brno, ale i on je důkazem smršti na radnici.
Každý autor si chrání svoje dílo, nedivím se tedy ani arch. Jandovi jeho pohoršení. Arogance z odpovědí stříká na všechny strany. Další důkaz, jak to na radnici chodí. A nereagování na zaslané? Neskutečné... za nás se muselo kmitat, odpovídat na dotazy, podněty a pod. Holt jiná doba, jiná garnitura, jiné priority.
21. 4. 2017 11:36
Muj nazor
Genialni. Zverejni se korespondence a narod vidi kdo je kdo. Autorovi se nedivim ze se certi kdyz mu jiny przni dilo. Stacila by ucta a respekt. Ale uz se zase zmenaro rojej a povazujou svoji dvorni klaunku za hrdinku.
21. 4. 2017 22:34
taky čtenář
Úcta je subjektivní, měl jsem možnost poznat postoje pana architekta při realizaci pomníku i postoje tehdejšího vedení a ani oni ho neměli v úctě. Všem ale stačilo, že se respektovali a stačilo to i dílu. Absence úcty se plně projevila v absenci údržby. Ten původní masiv se nerozpadl z ničeho nic až za kralování Hrbkové. Při rozumné míře respektu ale mohly být následky vyřešeny stejně kompromisně, jako při realizaci. Osobně považuji od samého začátku tyhle masivní lavičky za kravinu. Památník má být něco z povahy trvalého (na staletí). Každý ví, že dřevo na stojato ženská na ležato vydrží všechno, a každý stavař ví, že dřevo na ležato jde dřív nebo později do kytek. Přesto respektuji to dílo, když už vzniklo. Takže buď to zrušte, nebo to nekur...ěte. Nicméně toto je zcela kouzelný příklad, jak probíhají změny pod vedením Změny - z hodnot máme atrapy :-).
21. 4. 2017 10:53
Igor
Se tam budu muset jít někdy zas kouknout, z těch fotek mi přijde, že krom čel těch lavic, se zde hodně vaří z vody ...
21. 4. 2017 11:05
Vojtano
Cedulka! Skandál!
21. 4. 2017 11:28
Tonda
To je šašek ten architekt, jen žebrá o zakázku
21. 4. 2017 11:42
Jan
Šašek je Hrbková, plete se do věcí, kterým nerozumí, hlupačka mizerná!
21. 4. 2017 11:40
Bd
O nic nezebra. Dobre vi, ze vsechno je uz predem priklepnuto soukmenovcum. Kdyz nevysel zlaty hnuj, musi se vymyslet neco jinyho, stejne uzitecnyho.
21. 4. 2017 11:37
tomas
Za to může jedině ODS....
Kdyby před lety nenechala vyrobit takový památník, nemusela dnes ZpL zachraňovat, co se dá.
Moudrá ZpL proto dnes nic nedělá, a tím nic nezkazí... ne jako kdysi ta zkažená ODS

... a k tomu ty dvě milijardy dluhů! Stejně to byla nějaká korupce, a není to šetrné k životnímu prostředí! A není to schválené žádným osadním výborem ! A pan architekt Janda doma neřídí odpad!
21. 4. 2017 11:50
super
Podepisuji. Asi jste chtel napsat netřídí.
21. 4. 2017 13:25
Dana
Souhlasím
21. 4. 2017 11:44
Karel
Ještěže Hrbkovou vyhodil Půta z té komise, co má posuzovat tu soutěž na úpravu okolí LK. Na co Hrbková sáhne, jen zkazí. Jak může být taková diletantka ve funkci náměstkyně?
21. 4. 2017 12:10
Liberečák
Už to chápu - blbé lavičky musí z nejdražšího dřeva udělat nejdražší firma, protože jinak architektův vejvar bude menší a architekt bude nasraný.

A 100.000 lidí z Liberce se na o má složit.

Víš co, architekt - jdi do háje!
21. 4. 2017 12:38
Karel
Typický změnařský pohled. Architekti, jděte do háje, my změnaři si to tady pomocí svých neziskových kamarádíčku sprzníme sami.
21. 4. 2017 15:35
Jan
Proč neměla umělcova lavička nožicky a hnila odspodu ?
21. 4. 2017 17:10
OK
Skandalni amaterismus. Lepe nynejsi stav na radnici ani vytihnout nelze.
22. 4. 2017 19:23
Atobos
Vnímám a beru určitý způsob ochrany autorských práv, ale některé věci se už přehání.

To by mě zajímalo jestli všichni vy kteří jste si někdy rekonstruovali dům, přistavovali nebo třeba měnili barvu fasády či okna, tak jestli jste žádali vlastníka autorských práv tj. projektanta. Je to obdobná situace.

Až začnou úředníci zvát pana architekta na konzultace možných úprav, tak se bude zase veřejnost rozčilovat, jak je možné, že každá taková jedna základní konzultace vyjde na 6-7 tis (cesta a čas) a pokud bude muset nebo chtít architekt návrh upravit, tak to půjde do desetitisíců.
23. 4. 2017 17:39
frigo
Ne že by pan architekt neměl v něčem pravdu, nicméně takto se vyjadřuje jen arogantní penis.
23. 4. 2017 18:52
Smetana
Mé zkušenosti s paní Hrbkovou jsou naprosto totožné s těmi, o kterých píše pan architekt Janda. Dokonce i čas, který jsem potřeboval na rekonvalescenci po jednání s ní byl podobný. Co mi nahání hrůzu je ten totalitní způsob uvažování a prosazování ,,naší pravdy,,. Připomíná mi to aktivní svazáky z dob dávno minulých. Ale politika přitahuje vždy stejný typ lidí bez ohledu na dobu. Bude to asi tím, že paní Hrbková bude jen složitě hledat uplatnění v době po jejím trapném angažmá v politice. Nebo že by nějaká neziskovka? Počkáme si na výsledek. J.S.
hazard
21. 6. 2018 17:07 Na zrušení výherních automatů dostanou kasina v Jablonci tři roky. Město se obává žalob o náhradu škody. Proti hazardu se lidé vyslovili v referendu.
mlýn
21. 6. 2018 17:04 S mlynářstvím je spojená nová výstava muzea v Turnově. Jsou na ní nejen repliky mlýnů či historické artefakty, ale věnuje se i životu v mlýnech.
uefa
21. 6. 2018 17:02 Jablonec nad Nisou dá 8 milionů korun na úpravy fotbalového stadionu před Evropskou ligou. Jablonecký klub postoupil, stadion ale nesplňuje podmínky.
čssd
21. 6. 2018 12:24 Lídrem ČSSD pro komunální volby v Liberci bude primář místní urologie a krajský předseda ČSSD Jan Mečl (53). Strana program představí až během léta.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
červen
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).