reklama

Takové investigativce si náš Liberec nezaslouží

19. 4. 2017
Asi každému, kdo si přečte pár článků na "Našem" Liberci, je jasné, že skutečné cíle tohoto "protikorupčního" webu se mohou lišit od činností, na které projekt čerpá prostředky z veřejných zdrojů. Informace samotné pak zhusta balancují na konstrukci z dohadů a zdá se, že někomu konečně došla trpělivost.
Takové investigativce si náš Liberec nezaslouží
Foto Mad
Náš Liberec je projekt, který by měl za granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů poskytovat kvalitní investigativní žurnalistiku. Vzhledem k tomu, co si zde můžeme ve skutečnosti přečíst, je s podivem, že je ještě stále dotován a že jeho autor se investigativním žurnalistou nechává titulovat.

Pominu-li diskutabilní kvalitu článků, tak hlavní problém vidím v tom, že nectí žánr. Často nepoznáte, jsou-li vám předkládána fakta, nebo vnucovány osobní názory. Pro návštěvníka prahnoucího po informacích je nejhorší, že měl-li web kdysi punc jistého investigativního přístupu, tak ho dávno vzala voda. Autor (nebo autoři) mlátí stále dokola starou slámu tak bezostyšně, že ho (je) diskutéři pod články musí upozorňovat na neaktuálnost faktů zkopírovaných ze článků starších. Může za to nepozornost, lenost nebo zlý úmysl?

Možná to je tím, že z pohledu samozvaného vymahače práva vypadá lépe, když se, Cimrmanovou terminologií řečeno, napíše, že sprostí obvinění stále sedí ve vazbě, než že obvinění byli s omluvou za neoprávněnost vazby propuštěni. Na takový důsledek CTRL C + CTRL V byl pan "redaktor" již v minulosti upozorněn například pod jedním z pokračování nekonečného seriálu o kauze kostela sv. Máří Magdalény v Liberci a tento měsíc se mu to shodou okolností v téže kauze stalo opět.

Foto Mad

Nejzajímavější jsou nakonec komentáře pod takovouto "investigativní" žurnalistikou. Často přinášejí podstatná fakta, která autorovi zjevně unikla. Je s podivem, že doposud nikdo z těch, kterých se tyto přehmaty týkaly, hlasitěji neprotestoval. Nyní se zdá, že ledy budou konečně prolomeny. Jak jsem již zmínil, Náš Liberec přinesl článek k výročí zatýkání v kauze dotací na revitalizaci kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci (viz. ZDE), které jsme se my podrobně věnovali v obrazové reportáži ZDE.

Text v první řadě obsahuje povinnou mantru o obviněném hejtmanovi, okořeněnou o absurdní sdělení, že, raději cituji: "Celá kauza není jen „o hejtmanovi Půtovi“, byť tomu se svého obvinění povedlo marketingově využít ve volební kampani, když mu voliči uvěřili jeho konspirační teorii o spiknutí proti jeho osobě, kterou ale nikdy nedokázal." Vážení, konspirační teorii o tom, jak hejtman svého obvinění rafinovaně zneužil k vítězství ve volbách, osobně hodnotím ještě výše než bláboly o chemtrailech nebo o tom, že Amíci nikdy nepřistáli na Měsíci.

Jádro článku se ale ukrývá jinde.  Aby byla uvedena nějaká nová fakta, přidává Jaroslav Tauchman, autor článku, novinku, pro pořádek opět cituji: "...Status spolupracujícího obviněného ale nezískal (míněn Zeronik, pozn. red.). Podle informací naší redakce by jej ale mohl získat další obviněný, majitel společnosti Developer CZ a pozdější předseda představenstva společnosti GEPO."  Dotyčný není jmenován, což je zvláštní, že? O důvodech můžeme jen spekulovat, ale jisté je, že jde o Ing. Petra Jirkůva. Oslovili jsme jej, on na náš dotaz odpověděl, že tvrzení není pravdivé, bude se bránit a ke své roli v kauze kostela nám poskytl krátký rozhovor:

Jste jednatelem firmy DEVELOPER CZ s.r.o. Jak se vaše firma na revitalizaci kostela Máří Magdalény podílela, případně stále podílí?

V roce 2011 jsme byli vyzváni, abychom dle Zákona o veřejných zakázkách zajistili výběrové řízení na budoucího zhotovitele akce. Soutěž byla dvoukolová, nejprve všichni uchazeči dokládali splnění kvalifikace a následně všichni ti, kteří uspěli, měli možnost podat nabídku. Vyhrála společnost Metrostav a.s.; komise pro výběr zhotovitele ji vybrala na základě nejnižší ceny. Všichni ostatní uchazeči měli cenu vyšší. Toto vše proběhlo v letech 2011-2012.
Následně jsme byli pověřeni výkonem technického  dozoru investora, který probíhal (s přestávkami) až do 31.03.2014. Policejní monstrakce 1.4.2014 znemožnila dotažení v té době na cca 80% dokončené akce k vítěznému konci. Přestože zhotovitel stále zajišťuje ostrahu staveniště a dokončených částí díla, stavba v současné době již pouze upadá a chátrá.

Součástí revitalizace bylo i zakomponování výtahu (nejen) pro umožnění bezbarierového přístupu.
Foto Mad

Vy ale v kauze figurujete především jako předseda správní rady GEPO o.p.s., kterým jste se stal poté, co Jiří Zeronik na funkci rezignoval (důvody viz. například report ZDE). Proč jste převzal otěže?
Poté, co byl původní předseda představenstva GEPO o.p.s. pravomocně odsouzen za jiný trestný čin, začala nová ředitelka GEPO o.p.s. hledat náhradu za jeho osobu. Po kontrole práv, povinností a odpovědnosti předsedy správní rady dle statutu o.p.s. (v podstatě jde o nicotné kompetence i odpovědnost - při změně zákona o neziskových organizacích totiž přešly veškeré kompetence a odpovědnost na nově zřízený statutární orgán - ředitele) jsem proto neměl problém tuto funkci přijmout.

Přistupme k jádru věci, o podání trestního oznámení jste uvažovali kvůli článku na webu www.nasliberec.cz, konkrétně kvůli této nepravdivé informaci: "Status spolupracujícího obviněného ale nezískal (míněn Zeronik, pozn. red.). Podle informací naší redakce by jej ale mohl získat další obviněný, majitel společnosti Developer CZ a pozdější představenstva společnosti GEPO." Jaké jste měl pocity, když jste si toto o sobě přečetl?
Je to nehorázný nesmysl. Pomíjím nyní úplně to, kde mohla získat redakce uvedeného webu takovéto informace.
Osobně považuji zmiňované státem podporované práskačství za nechutné a neetické. Jde z mého pohledu o neustále podněcovanou hysterii vybuzenou v rámci Velké protikorupční revoluce, na základě které mají  některé aktivistické skupiny v neziskové i státní sféře postaráno na dlouho o dobré bydlo.  

A nebyla vám nějaká taková spolupráce třeba nabízená?
Uvedené tvrzení o mé spolupráci s orgány činnými v trestním řízení jako spolupracující obviněný nemají oporu ve skutečnostech. Takovou spolupráci mi orgány činné v trestním řízení nenabídly a já jsem takovou spolupráci nenabídl orgánům činným v trestním řízení a to proto, že se cítím nevinen a proto proti mně vznesená obvinění považuji za neodůvodněná, která se nezakládají na pravdivých skutečnostech.

Jaký dopad mají podobné nepravdy na vaše podnikání?
Samozřejmě každé podnikání se pohybuje po určité sinusoidě. Podobné nepravdy mohou přispět u dostatečně neinformovaných či ve společenském dění neorientovaných lidí k tomu, že může mít sinusoida aktuálně sestupnou tendenci.

Co se svým právníkem zvažujete? Budete žádat satisfakci od webu, od autora nebo obojí?
Když už se nestydí za peníze daňových poplatníků českých i evropských (jde o o.p.s. !) zveřejnit nepravdivé informace, náš právní zástupce připravil a odeslal provozovateli webu - Krajskému protikorupčnímu pracovišti o.p.s. přípis, kde požadujeme uvedení  pravdivých skutečností.

Kostel nepochybně doplácí na současný stav věcí. Deště vykonaly své například již díky prvnímu přerušení prací v září 2012, protože práce na střeše tehdy nebyly dokončeny.
Foto Mad

Při čtení dotyčného článku ovšem člověk narazí na další nepravdy a polopravdy. Například hned v dalším odstavci se píše: "Důvodem (obměny správní rady, pozn. red.) byla snaha za každou cenu pokračovat v projektu, což Zeronikovo odsouzení kazilo (ten dokonce od projektu odstoupil a stáhl žádost o dotaci)."
Jak je uvedeno výše, na základě změny zákona o neziskových společnostech došlo ještě před odsouzením Zeronika k úplnému přesunu pravomocí a odpovědností na nově vzniklé místo ředitelky o.p.s.. Poté, co Zeronik byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin, nemohl již nadále zastávat ani žádný jiný post v ostatních orgánech o.p.s.. Zeronik o této skutečnosti pouze informoval Úřad regionální rady a ten nakonec sám uznal, že GEPO o.p.s. od projektu neustupuje a může pokračovat dále.

Jestli se pamatuji, Zeronik kvůli svému odsouzení odstoupil, ale dotaci nestáhl?
Viz výše.

Kromě vláčení médii znamenalo těžký zásah do vašeho soukromí a do podnikání i samotné policejní vyšetřování. Prokáže-li se, že jste nevinný, máte nějakou šanci na náhradu vzniklé újmy, ať již finanční nebo morální?
Všichni víme, že nežijeme ve 100% právním státě – viz například kauzy ZADEH nebo VITÁSKOVÁ nebo, abychom to neměli z Liberce daleko, kauza DVOŘÁK. Tím chci říci, že podobné úvahy mají svůj čas, nikoliv však v historicky krátké době…
Každopádně musím veřejně poděkovat za výraznou podporu své manželce, dětem a nejbližším obchodním kolegům. Dále i těm klientům, kteří se nedali zastrašit probíhajícím mediálním lynčem všech „sprostých“ obviněných včetně mé osoby a kteří zastávají obdobné názory na současné dění u nás jako já.

Opuštěnou stavbu navzdory ostraze navštěvují zloději. Cílem útoků jsou například okapy.
Foto Mad

Jak je na tom v současnosti kostel?
Musím se přiznat, že nevím. Jezdím pouze kolem a nemám možnost se podívat na místo. Staveniště je stále předané zhotoviteli, který nadále zajišťuje ostrahu. Jak je ale každému stavaři jasné, pokud je rozestavěná stavba již tři roky zastavena a neprovádí se žádná údržba, je stavba na nejlepší cestě k brzké samodestrukci.

Práce se zastavily před více jak třemi lety, revitalizace nebyla dokončena, stavbu navštěvují jen příležitostní zloději. Jak se zdá, kostel, i když se žádného zločinu nedopustil, je odsouzen k dalšímu chátrání. Nebo se mýlím, vidíte nějaké světlo na konci tunelu?
Bohužel ne. Nezbývá než znovu litovat, že síly zla nedovolily dva měsíce před dokončením dovršit obnovu významné architektonické památky Liberce.

Děkuji za rozhovor.

Text a rozhovor Mad
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
19. 4. 2017 06:59
Jakub
Snad si to poskytovatel dotace přečte a zarazí to rozhazování penězi nás všech!
19. 4. 2017 14:36
Karel
Oni sazej na to, ze vsichni praskaci jsou na jejich strane
19. 4. 2017 07:13
Fakta
Lidi jsou líný se ozvat, protože si řeknou, že to stejně čte jen minimum lidí. Aby se mu ale zavřela "ústa" musí se všichni poškozovaní ozvat a konat. Teď to zase bude aktuální, protože Korytářovi, který je kápo celého webu /(Tauchman je jen najatý šašek) teče do bot a musí si nějak zachránit bezpracné živobytí na radnici kam se dostal jenom proto že kydal hnůj na všechny kolem. K tomu ten web slouží a ničemu jinému.
19. 4. 2017 07:32
Romana
Tenhle korytaruv web je ostuda, ale jemu slouzi dobre.
19. 4. 2017 07:35
Olda
Kdo tedy vlastně udělal chybu ve věci kostela MM ? Máme zde tvrzení JZ, že oprava byla předražena o desítky milionů a nyní tvrzeni, že vyhrála nejnižší cena . Co je tedy pravda ?
19. 4. 2017 07:37
Pavel
Jak mohla být předražena, když na ní nebyla vyplacena ani koruna z dotací?
19. 4. 2017 09:39
Jan
Existuje přeci vysoutěžená cena mezi Gepo a Metrostavem, která měla být základem pro vyůčtování dotace Ropu. To je to o čem hovořil JZ jako o předražení cca 30 procent. Je s podivem , jak probíhalo výběrové řízení na dodavatele . Zkrátka ta trojčlenka nějak nevychází .
19. 4. 2017 07:36
Volič
Cokoliv Tauchič napíše na svém webu je z 90% lež. To přece ví, už celý Liberec.
19. 4. 2017 07:39
jj
Proto se tomu rika Jejich Liberec.
19. 4. 2017 07:37
Jj
Sily zla, to je vystizne.
19. 4. 2017 07:47
dupro
Petře, VYDRŽ !!!
19. 4. 2017 08:18
Igor
NL tak hrozný v principu není, bohužel ho dolů stahuje Tauchman, který i přes plně profesionální podmínky se stále nejvíce projevuje hrozný amatér (i desetitelé děti si umí vypliplat web lépe) a zapšklý levicový extrémista. Zas na druhou stranu, máme tu nový hezký symbol korupce (teda aspoň pro mě) a jednoduchý důvod proč nevolit Změnu.
19. 4. 2017 08:26
Hmmmm
At si kazdy dela co chce, ale vyhradne za svoje penize. Ne z dotace, ktera je urcena na neco uplne jinyho. Dokud korytar a spol. sazeli stromky, bylo to uzitecne. Ted za verejne penize delaji propagandu coz je nepripustne.
19. 4. 2017 08:39
TOM
Tak to je sila. Toitoichman o tom nejak zapomnel napsat, ze maj na krku zadost o opravu nepravdivych udaju a hlavne je neopravil. Zato vzduch v liberci otrávil dostatecne.
19. 4. 2017 08:42
Dan
Ta nenávist, kterou NL i jeho web vyvolává prvě zde jasně dokazuje, že svou práci dělá dobře..:)
19. 4. 2017 08:51
Hmmmm
Ano, dobre siri bludy, v tom je neprekonatelny
19. 4. 2017 09:22
Luna
Tento článek je opravdová investigativní žurnalistika. Přála bych tomu !!! "spisovateli" !!! z Jejich Liberce, aby na něj trestní oznámení za nepravdivé údaje podali.
19. 4. 2017 09:30
jen počkej
No k těm pomluvám,nebudu soudit,tak dalece se oběma weby nechci zaobírat,ale rukaú na osrdí,tady přijde 20 příspěvků a zveřejní se jich třeba jen12,Tak kde to jsme?O statních se napíše že jsou bláboli a přitom to posuzuje jeden asiZEN že?No a pak přijdou sprosťárny a ty klidně vyjdou.K těm dotacím,Genus o ně může také požádat,nic mu v tom nebrání.Takže Vám všem přeji méně pomluv a budete mít plno příspěvků.
19. 4. 2017 09:39
Jan
Jestli nezverejnujou tvoje komentare, nedivim se. Jsou hloupe s nemaji hlavu ani patu. Asi by sis mel najit jinou zabavu nez psani na web. Delas si spatnou vizitku, negramote.
19. 4. 2017 09:52
jen počkej
To byla rychlostní odpověď,no nedivim se,musela být přímo z redakce,takže,nic nového.Jen tak dál v tom blábolení.Ten negramot budeš ty,jistě nějaký přivandrák,nauč se česky
19. 4. 2017 10:25
JD
Ty jsi ale myslitel. Pan Kaplan v ceskem vydani. Ty ale stejne netusis o koho jde, tudiz te nepobavim. Ty chytre snad ano.
19. 4. 2017 12:51
jen počkej
Nepotřebuju tušit,to úplně stačí,ani nemám zájem o chytráka ,češtináře'.
19. 4. 2017 10:18
Igor
Milý počtáři: v diskuzi je 21 příspěvků a zveřejněných je jich 21. Naopak NL mám na všech zařízení zablokovaný přístup, tolik asi k cenzuře.
19. 4. 2017 09:31
Jana
Proč je článek anonymní? Působí to neverodne. Kdo je autor?
19. 4. 2017 14:06
Kdo je autor ??
A.Roubalová, kdo jiný že ?? TOP stavební firma musí mít POT novinářku
19. 4. 2017 10:10
frigo
"síly zla nedovolily dokončit obnovu významné památky"

Pan Jirkův označuje Policii ČR za síly zla? Kdyby pánové z GEPO a Metrostavu jeli dle zákonů a kdyby hejtman byl v tomto případě stejně přísný, jako je k lidem, které nemá rád (a nepomáhal podivnými způsoby Metrostavu), PČR by se o kostel nezajímala a ten mohl být dávno opraven a všichni mohli být spokojeni. Takže pane Jirkůve, souhlasím s vámi, že je to smutné, že oprava kostela nebyla dokončena, hledat vinu ale musíte jinde.
19. 4. 2017 12:03
Otto
Můj selský rozum říká :
Buď byla zakázka předražená a provázela ji korupce ze strany stavební firmy, pak stavaři ostrouhají a neziskovka má opraveno , co je hotovo, za cenu významně nižší - až 30% jak tvrdí Korytář. Nebo se předražení nepotvrdí a pak nevyplacení dotace je rozmar kraje vyvolaný policií a budou muset nahradit škody, z čehož neziskovka uhradí stavařům.
19. 4. 2017 16:06
Jan
Logické chyby :
1. Partnerem je ROP. Na dotaci není právní nárok. Žadatel nesplnil podmínky dotace.
2. Kraj v tom nehraje žádnou roli.

Ve věcné rovině půjde o dohodu o narovnání a úhrada zhodnocení zřejmě na základě znaleckého posudku . Problém je jistě také v tom, že majitelem opbjektu je třetí osoba. Tahanice kolem úhrad budou dlouhé a nemají nic společného s trestním řízením. Bude to zvláštní kauza. Doplatí na ni zejména Metrostav a pak zejména kostel, jehož další využití je ve hvězdách. ( Ale pořád je na tom lépe než třeba památkově chráněná Střelnice v majetku Pradova Butterfly , která jde nenávratně do nebytí.)
19. 4. 2017 16:19
Olda
Říjen 2015 lidovky :
Policie získala trumf v kauze libereckého hejtmana Martina Půty (STAN). Jeden z obviněných kvůli předražené rekonstrukci kostela Maří Magdaleny se rozhodl spolupracovat s detektivy.

Podnikatel a bývalý zastupitel Liberce za ODS Jiří Zeronik usiluje o statut spolupracujícího obviněného a Půtovi odmítajícímu vinu a dalším obviněným tak může značně přitížit.

Zeronik popsal kriminalistům průběh projektu včetně toho, že zakázka financovaná i z evropských peněz byla schválně předražená. Vystužil tak policejní verzi, že peníze ze zmanipulovaného tendru si mezi sebou rozdělila skupina podnikatelů a část na úplatcích získal Půta.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/kauza-hejtmana-puty-jeden-z-obvinenych-zacal-mluvit-fyi-/zpravy-domov.aspx?c=A151006_120321_ln_domov_ogo
19. 4. 2017 17:27
jenda
A dnes máme duben 2017, a kam se vyšetřování posunulo po té "bombě" z října 2015?
19. 4. 2017 17:59
Policajt nebo rošťák
Hm, pročpak asi pan Zeronik dosud statut spolupracujícího obviněného nezískal? Že by jeho informace nebyly užitečné?
19. 4. 2017 18:48
Gogo
Já myslím, že se ještě ukáže, kdo je pan Jirkův a v čem všem jede...To teprve budou síly zla
hazard
21. 6. 2018 17:07 Na zrušení výherních automatů dostanou kasina v Jablonci tři roky. Město se obává žalob o náhradu škody. Proti hazardu se lidé vyslovili v referendu.
mlýn
21. 6. 2018 17:04 S mlynářstvím je spojená nová výstava muzea v Turnově. Jsou na ní nejen repliky mlýnů či historické artefakty, ale věnuje se i životu v mlýnech.
uefa
21. 6. 2018 17:02 Jablonec nad Nisou dá 8 milionů korun na úpravy fotbalového stadionu před Evropskou ligou. Jablonecký klub postoupil, stadion ale nesplňuje podmínky.
čssd
21. 6. 2018 12:24 Lídrem ČSSD pro komunální volby v Liberci bude primář místní urologie a krajský předseda ČSSD Jan Mečl (53). Strana program představí až během léta.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
červen
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).